Oświadczenie Epic Games w sprawie rozpowszechniania fałszywych informacji i nadużyć

5.08.2019

Firma Epic Games wielokrotnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi branży gier i firm w niej działających. Wspieramy też prawo całej społeczności twórców i graczy do swobodnego i krytycznego wypowiadania się na takie tematy, w tym na temat firmy Epic, naszych produktów i naszego sklepu. Gdy wszyscy szczerze dzielą się swoimi poglądami, ostatecznie górę biorą najlepsze pomysły.

Zapowiedź Ooblets uwypukliła niepokojący trend, który narasta, podważając podstawy zdrowej debaty publicznej: chodzi o skoordynowane oraz celowe tworzenie i promowanie nieprawdziwych informacji, w tym fałszywych zrzutów ekranu, materiałów wideo i analiz technicznych, któremu towarzyszy nękanie partnerów, promocja nienawistnych wypowiedzi oraz zastraszanie osób o odmiennych poglądach.

Firma Epic współpracuje z licznymi twórcami gier i partnerami na rzecz wypracowania zdrowszych i bardziej konkurencyjnych warunków, w których będą mogły współistnieć różne sklepy z grami. Jesteśmy w pełni zaangażowani w tę sprawę i będziemy konsekwentnie wspierać naszych partnerów w związanych z nią staraniach. Dziękujemy wszystkim, którzy nadal opowiadają się za zdrową, popartą faktami debatą na temat branży gier i przeciwstawiają się wszelkim postaciom nadużyć.