Wsparcie techniczne

Jeśli podczas uruchamiania gry napotkasz błąd, pobierz pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2015 Redistributable x64 bezpośrednio ze strony internetowej firmy Microsoft i zainstaluj go https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=48145. Jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z [email protected].