Aether: Trading Card Game

4.4
Świetna dla początkujących
Aether is a high-quality Trading Card Game (TCG) set in a dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures, and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies.

Gra w fazie wczesnego dostępu

Gry w fazie wczesnego dostępu są nadal w trakcie tworzenia i mogą ulec znaczącym zmianom w miarę postępu prac. W związku z tym, podczas grania możesz napotkać na nieprzewidziane problemy lub doświadczyć zupełnie nowych elementów rozgrywki.

Zagraj teraz i doświadcz gry w trakcie jej tworzenia lub poczekaj, aż będzie oferowała bardziej dopracowane wrażenia.

Dowiedz się więcej

To jest gra z udziałem blockchainów/NFT

Ta gra obsługuje lub wykorzystuje blockchainy, technologię NFT lub kryptowalutę. Wszystkie transakcje i powiązane działania, płatności za zakupy w grze, zwroty i obsługa klienta są realizowane przez wydawcę tego produktu.

Uwaga: przed zakupem kryptowaluty lub cyfrowych towarów gracze powinni przeprowadzić własne rozeznanie. Gracz dokonuje zakupów na rynkach stron trzecich na własne ryzyko. Epic Games nie zachęca do zakupu ani sprzedaży kryptowaluty lub cyfrowych towarów.

Dowiedz się więcej

Aether: Trading Card Game

Unleash the Power Within in a Shrouded World of Mystery
Aether TCG beckons you to a realm veiled in shadows, where you hold the power to forge your destiny. Collect mighty Adventurers, monstrous Creatures, and mystical Spells to build decks that will crush your rivals in real-time online battles.

Key Features

1. Master the Art of Deckbuilding: Craft unbeatable strategies with a vast array of cards, each boasting unique strengths and synergies.
Aether: Trading Card Game-eglpl
2. Thrilling Real-Time Battles: Test your mettle in fast-paced duels that demand strategic mastery.
Aether: Trading Card Game-17kn0
3. Own Your Digital Collectibles: Gain true ownership of rare cards through blockchain technology, giving you complete control over your in-game assets.
Aether: Trading Card Game-13pfx
4. Immerse Yourself in a Dark Fantasy World: Explore a hauntingly beautiful world brimming with secrets and legends waiting to be unearthed.
Aether: Trading Card Game-pxbg8
A World in Constant Evolution: Experience the thrill of new cards, game modes, and features added frequently to keep you engaged.
Collect, Explore, Conquer!
Aether: Trading Card Game-tt3nb