Dead by Daylight Ostrzeżenie o epilepsji

OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYSTĄPIENIA ATAKU U OSÓB Z EPILEPSJĄ / EPILEPSJĄ FOTOGENNĄ – PRZECZYTAJ TĘ INFORMACJĘ PRZED URUCHOMIENIEM GRY

Bardzo mały odsetek osób może doświadczać ataków epileptycznych lub chwilowego utraty świadomości po kontakcie z pewnymi migającymi światłami lub wzorami światła. Takie osoby, a nawet osoby, które nie miały napadów drgawek lub epilepsji w przeszłości, mogą wykazywać objawy epilepsji lub mieć napady drgawek podczas grania w gry wideo. Jeśli u Ciebie lub u osoby z Twojej rodziny występują objawy epilepsji lub jakiekolwiek napady, przed graniem w grę wideo zasięgnij porady lekarskiej.
NIEZWŁOCZNIE ZAPRZESTAŃ korzystania z gry i zasięgnij porady lekarskiej, jeśli u Ciebie lub Twojego dziecka występują którekolwiek z poniższych objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drżenie powieki lub mięśnia, mimowolne ruchy, utrata świadomości, zdezorientowanie lub drgawki. Rodzice powinni obserwować swoje dzieci lub pytać je o powyższe objawy.
Ryzyko wystąpienia napadów epilepsji fotogennej można zmniejszyć, podejmując następujące środki ostrożności: siadać dalej od ekranu, korzystać z mniejszego ekranu, grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu oraz nie grać, gdy występuje poczucie senności lub zmęczenia.