Pomoc techniczna

Jeśli podczas uruchamiania gry napotkasz błąd, pobierz pakiet redystrybucyjny programu Visual C++ 2015, 2017 i 2019 (wersję x64) bezpośrednio ze strony:
Jeśli nadal występują problemy, zasięgnij pomocy pod adresem [email protected]