pinball-fx zawiera treści, które nie zostały sklasyfikowane i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych.