The Lost Glitches

The Lost Glitches: dive into a competitive sci-fi/fantasy cyberpunk TCG with unique gameplay & sick art! With 300+ cards in the first expansion, strategically use decks & professions to level up characters & outwit opponents. Experience next-gen card gaming with an RPG twist!

Gra w fazie wczesnego dostępu

Gry w fazie wczesnego dostępu są nadal w trakcie tworzenia i mogą ulec znaczącym zmianom w miarę postępu prac. W związku z tym, podczas grania możesz napotkać na nieprzewidziane problemy lub doświadczyć zupełnie nowych elementów rozgrywki.

Zagraj teraz i doświadcz gry w trakcie jej tworzenia lub poczekaj, aż będzie oferowała bardziej dopracowane wrażenia.

Dowiedz się więcej

To jest gra z udziałem blockchainów/NFT

Ta gra obsługuje lub wykorzystuje blockchainy, technologię NFT lub kryptowalutę. Wszystkie transakcje i powiązane działania, płatności za zakupy w grze, zwroty i obsługa klienta są realizowane przez wydawcę tego produktu.

Uwaga: przed zakupem kryptowaluty lub cyfrowych towarów gracze powinni przeprowadzić własne rozeznanie. Gracz dokonuje zakupów na rynkach stron trzecich na własne ryzyko. Epic Games nie zachęca do zakupu ani sprzedaży kryptowaluty lub cyfrowych towarów.

Dowiedz się więcej

Deck Strategy & Roleplay: The Future of TCG and RPG Gameplay!

The Limited Alpha phase is by invitation only. Secure your spot by registering here:
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Step into the neon-lit streets of the Deep Sky Network, a sprawling cyberpunk universe where the digital and the real blur!
In The Lost Glitches, you're not just a player; you're a Commander leading a squad of Glitches - beings who've transcended the physical realm to become digital entities. These Glitches, each with their unique abilities, are your cards, and the battles they fight are not just for dominance but for their very existence and memories.
But there's more than just card battles. Dive deep into a gameplay experience that marries the strategic depth of traditional trading card games with the immersive elements of role-playing games. Craft your deck, choose your profession, and embark on quests that will challenge both your strategic prowess and your decision-making skills. With over 300+ cards in its first set, each with a sick art, the game offers endless strategies and combinations. Whether you're a seasoned TCG veteran or a newcomer to the genre, The Lost Glitches offers a fresh and exhilarating experience.
And now, with the launch of the Limited Alpha, comes the debut of "SEASON 0." This is your unique chance to be part of the game's early history, to test your skills in a competitive tournament setting, and to earn exclusive rewards. It's a world where every decision counts, every card play can turn the tide, and every battle is a step closer to becoming a legend in the Deep Sky.
Are you ready to lead your Glitches to victory and make your mark in SEASON 0?

Wymagania systemowe The Lost Glitches

Wymagania minimalne

Zalecane

OS versionWindows 10
OS versionWindows 10
CPUDual Core CPU - 2.6ghz
CPUDual Core CPU - 2.6ghz
Memory8GB RAM
Memory16GB RAM
GPUGeForce 560 or higher, AMD Radeon HD 5830 or higher
GPUGeForce 560 or higher, AMD Radeon HD 5830 or higher
DirectXDirectX 11
DirectXDirectX 12
Storage2GB
Storage3GB
Wersje językowe
  • Dźwięk: Nie dotyczy
  • Napisy: English
All rights reserved. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.