Pakiet startowy Rewolwerowca
Pakiet startowy Rewolwerowca

Prospektor bez zaufanej pukawki szybko kończy w pianie! Dlatego należy dbać o pistolety, w czym pomogą cztery unikatowe skórki, po jednej dla każdej giwery! Dorzucimy jeszcze cały strój Posłańca Burzy, emotkę Mr Universe, siekierkę oraz stertę aurum! Czego tu nie lubić?
Gatunki
Cechy

Pakiet startowy Rewolwerowca

Prospektor bez zaufanej pukawki szybko kończy w pianie! Dlatego należy dbać o pistolety, w czym pomogą cztery unikatowe skórki, po jednej dla każdej giwery! Dorzucimy jeszcze cały strój Posłańca Burzy, emotkę Mr Universe, siekierkę oraz stertę aurum! Czego tu nie lubić?
  • 1200 Aurum
  • Emotka – Wszechświat
  • Napierśnik Posłańca Burzy
  • Buty Posłańca Burzy
  • Rękawice Posłańca Burzy
  • Powłoka broni – Lwi Młot
  • Powłoka broni – Demoniczny Buldog
  • Powłoka broni – K-28 Żmija
  • Powłoka broni – Skarabeusz Koi
  • Broń do walki wręcz – Specialist's Hatchet

Specyfikacje

Windows
Wymagania minimalne
Zalecana konfiguracja
Do ustaleniaDo ustalenia
Do ustaleniaDo ustalenia
©2018 YAGER Development GmbH. All rights reserved.