1428: Shadows over Silesia

1428: Shadows over Silesia
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
62 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(62)
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Alarm! Alarm!
  Alarm! Alarm!Get lost from enemies after they trigger an alarm
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ At the bottom
  At the bottomComplete the third chapter
  35 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Blood, sweat and tears
  Blood, sweat and tearsKill 100 enemies with any weapon
  10 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Bookworm
  BookwormCollect six books into your inventory
  10 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ By fire and blood
  By fire and bloodComplete the first chapter
  35 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Drunkard
  DrunkardDrink 30 potions with alcohol
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Enemy of my enemy
  Enemy of my enemyComplete the fifth chapter
  35 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Evil code
  Evil codeDecrypt the secret message
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Family ties
  Family tiesFinish the tenth chapter
  35 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ First blood
  First bloodKill the first enemy
  10 XP
  72% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ For the glory of God
  For the glory of GodComplete the second chapter
  35 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ I don't do it for money
  I don't do it for moneyCollect 50 coins
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ It's all her fault
  It's all her faultFinish the seventh chapter
  35 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Last battle
  Last battleFinish the twelfth chapter
  35 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Legacy of the Templars
  Legacy of the TemplarsComplete the sixth chapter
  35 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Legs of iron
  Legs of ironWalk or run for 10 kilometers
  10 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ No way back
  No way backFinish the thirteenth chapter
  90 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Ready for the grave
  Ready for the graveDeal with the undead enemy for the first time
  10 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Silesian Farkle
  Silesian FarklePlay a dice game
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ To the other side
  To the other sideFinish the eighth chapter
  35 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Us against us
  Us against usFinish the ninth chapter
  35 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Vision
  VisionFinish the eleventh chapter
  35 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 1428: Shadows over Silesia เป้าหมายความสำเร็จ Welcome home
  Welcome homeComplete the fourth chapter
  35 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  59% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก