A Tale of Paper: Refolded

A Tale of Paper: Refolded
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
29 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(29)
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ AirFlow
  AirFlowActivate the fan
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Apprentice
  ApprenticeLearn your first ability
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Back Together
  Back TogetherReach the end of the adventure
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Bad Swimmer
  Bad SwimmerDie from water 7 times on the sewers
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Crazy Legs
  Crazy LegsJump 10 times in a row with the frog without changing form
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Dedicated Historian
  Dedicated HistorianFind every collectible
  200 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Dev Room
  Dev RoomFind the dev room, where we spent 4 years of our life
  150 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Educational visit
  Educational visitTake an instructional trip at the Observatory
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Good Deed
  Good DeedReturn the ball on the rooftops to its owner
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Good Listener
  Good ListenerSolve the trumpets puzzle
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Heavyweight
  HeavyweightLearn your second ability
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ House Tour
  House TourComplete the first level
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ I Believe in You!
  I Believe in You!Die more than 10 times in the spider chase
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ King Fisherman
  King FishermanYou jumped on a dead fish...congrats
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Lightweight
  LightweightTry to get the key by jumping
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Moving Out
  Moving OutLeave your home
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Nest's Finest
  Nest's FinestSurvive the spider chase without dying anytime
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Not over yet?
  Not over yet?Complete half of the adventure
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Not your Black and White boy
  Not your Black and White boyEscape from The Nest
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Now you see me?
  Now you see me?Make a new...friend?
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Origami Beginner
  Origami BeginnerLearn your first ability
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Professional Dunker
  Professional DunkerWhen being a ball, score at every basketball basket
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Pure Skill
  Pure SkillDefeat the boss Roomba without dying once.
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ Roomba Rider
  Roomba RiderRide the roomba for 10 seconds without falling
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ So Close
  So CloseDie in the third phase of the roomba boss
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ The Journey Begins
  The Journey BeginsA big step for you...
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • A Tale of Paper: Refolded เป้าหมายความสำเร็จ deja vu
  deja vuI've seen in this before...
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก