Black Widow: Recharged

Black Widow: Recharged
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
14 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(14)
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Across The Border
  Across The BorderPush down the egg
  30 XP
  76% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ After All
  After AllComplete all challenges in a single player mode
  90 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Caught in a Trap
  Caught in a TrapKill 20 enemies in rapid succession
  30 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Danger Ahead
  Danger AheadKill 15 enemies with a single shot from a deadly web
  90 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Don't Bring Me Down
  Don't Bring Me DownKill 5 enemies with Grenade bug explosion
  90 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Everyone's Born to Die
  Everyone's Born to DieKill 2000 Bugs
  90 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Hello My Old Friend
  Hello My Old FriendResurrect an ally in coop mode
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ I'm Alive
  I'm AliveReach 2000 points in arcade mode
  90 XP
  51% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ In For The Kill
  In For The KillKill 10 Thunderbugs in rapid succession
  30 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ In My Own Time
  In My Own TimeSurvive for 180 seconds
  90 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Look at Me Now
  Look at Me NowReach 4000 points in arcade mode
  90 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ The Fall
  The FallPrevent 100 eggs from hatching
  90 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Time of Our Life
  Time of Our LifeComplete all challenges in coop mode
  90 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Black Widow: Recharged เป้าหมายความสำเร็จ Wild West Hero
  Wild West HeroReach 6000 points in arcade mode
  90 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก