Cat Quest II

Cat Quest II
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
9 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(9)
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ การผจญภัยได้เริ่มต้นแล้ว
  การผจญภัยได้เริ่มต้นแล้วสำเร็จภารกิจแรก!
  50 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ ขนฟูของราชันย์
  ขนฟูของราชันย์ปลดล็อกศิลปะแห่งราชา 3 สกิล!
  100 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ คิงฮู้ด
  คิงฮู้ดเลเวลถึง 99!
  100 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ สหายแห่งเหล่าขนฟู
  สหายแห่งเหล่าขนฟูสำเร็จภารกิจรองทั้ง 67 อัน!
  100 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ อาณาจักรแห่งลูปัส
  อาณาจักรแห่งลูปัสย่างอุ้งเท้าเข้าสู่ทวีปใหม่!
  50 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ อุ้งเท้าอาร์เคน
  อุ้งเท้าอาร์เคนได้รับสกิลคาถาครบทั้ง 12 อัน!
  100 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ เทพแห่งดันเจี้ยน
  เทพแห่งดันเจี้ยนเคลียร์ดันเจี้ยนครบทั้ง 73 ด่าน!
  100 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ แฟชันนิสต้าตัวจริง
  แฟชันนิสต้าตัวจริงได้รับอุปกรณ์สวมใส่ครบทั้ง 101 ชิ้น!
  200 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cat Quest II เป้าหมายความสำเร็จ ไปด้วยกัน
  ไปด้วยกันสำเร็จภารกิจหลัก!
  200 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก