Chronos: Before the Ashes

Chronos: Before the Ashes
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
43 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(43)
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ A Heroic Feat
  A Heroic FeatComplete the Game on HEROIC
  120 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ A True Adventurer
  A True AdventurerComplete the Game on ADVENTURE
  80 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ BFA
  BFAUnlock Everything
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Continuance of Life
  Continuance of LifePut 30 Attribute Points into Vitality
  10 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Dedicated Adventurer
  Dedicated AdventurerComplete the Game in NG+ Mode
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Don't Fear the Reaper
  Don't Fear the ReaperAcquire the Labyrinth Scythe
  20 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ First of Many
  First of ManyUpgrade Any Weapon
  10 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Hard Choices
  Hard ChoicesUnlock Your First Trait
  10 XP
  54% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Is this safe?
  Is this safe?Acquire a Dragon Heart
  10 XP
  68% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ It Burns!
  It Burns!Acquire the Fire Stone
  20 XP
  51% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Light our Darkest Hour…
  Light our Darkest Hour…Acquire the Sun Stone
  30 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Like Thunder
  Like ThunderAcquire the Lightning Stone
  30 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Maximum Power!
  Maximum Power!Upgrade Any Weapon to Level +5
  20 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ More of a Buckler
  More of a BucklerAcquire the Pan Shield
  20 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Not Your Enemy
  Not Your EnemyMeet the Krell Blacksmith
  10 XP
  62% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Point the Sharp End at Enemies
  Point the Sharp End at EnemiesAcquire the Pan Spear
  20 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Rock Wall
  Rock WallAcquire the Krell Shield
  20 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Stories of Old
  Stories of OldRead 5 Books or Scrolls
  10 XP
  34% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Strength in Numbers
  Strength in NumbersPut 30 Attribute Points into Strength
  10 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Surprisingly Spry
  Surprisingly SpryPut 30 Attribute Points into Agility
  10 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ The Hero's Journey
  The Hero's JourneyComplete the Game on any Difficulty
  35 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Ultimate Power!
  Ultimate Power!Upgrade Any Weapon to Level 9
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ Well Read
  Well ReadRead 10 Books or Scrolls
  30 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ What Evil Lurks…
  What Evil Lurks…Acquire the Shadow Stone
  30 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ With Age Comes Wisdom
  With Age Comes WisdomPut 30 Attribute Points into Arcane
  10 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Chronos: Before the Ashes เป้าหมายความสำเร็จ You Can't Touch This
  You Can't Touch ThisAcquire the Krell Hammer
  20 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  47% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  30% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก