Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
57 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1500 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(57)
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ Christmas Tree Attack
  Christmas Tree Attackใช้โพรโทคอลเจาะระบบสำเร็จด้วยการอัพโหลดเดมอนอย่างน้อย 3 ตัว
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ Daemon In The Shell
  Daemon In The Shellฆ่าหรือทำให้ศัตรู 3 ตัวสลบด้วยแฮคด่วน "จุดระเบิด" ครั้งเดียว
  15 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ V for Vendetta
  V for Vendettaฆ่าหรือทำให้ศัตรูที่ฆ่าคุณสลบภายใน 5 วินาทีหลังจากที่ชุบชีวิตตัวเองด้วยหัวใจดวงที่สอง
  15 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ กันฟู
  กันฟูฆ่าหรือทำให้ศัตรู 3 ตัวสลบด้วยการโจมตีระยะประชิดอย่างรวดเร็วด้วยปืนพกหรือปืนลูกโม่
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ การต้อนรับจากแปซิฟิก้า
  การต้อนรับจากแปซิฟิก้าทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในแปซิฟิก้าสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ข้าคือกฎหมาย
  ข้าคือกฎหมายทำภารกิจพบเห็นคนวิกลจริตไซเบอร์ทั้งหมด
  20 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ คณะท่านประธานาธิบดี
  คณะท่านประธานาธิบดีช่วยเหลือประธานาธิบดีไมเออร์ส
  35 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ คนที่เร็วกับคนที่ตาย
  คนที่เร็วกับคนที่ตายฆ่าหรือทำให้ศัตรู 50 ตัวสลบขณะที่เวลาช้าลง
  15 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ คนบ้ารถ
  คนบ้ารถซื้อพาหนะทุกคันที่สามารถซื้อได้
  30 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ คนสร้างกษัตริย์
  คนสร้างกษัตริย์เสร็จสิ้น “รันเมืองนี้”
  35 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ คนโง่ผู้ออกเดินทาง
  คนโง่ผู้ออกเดินทางเจอรูปกราฟฟิตี้ไพ่ยิปซีทั้งหมดในงานคนโง่บนหุบเขา
  30 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ค่าหัวอันดับหนึ่ง
  ค่าหัวอันดับหนึ่งกลายเป็นอาชญากรที่ด็อกทาวน์ต้องการจับมากที่สุด
  35 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ งานสกปรก
  งานสกปรกทำงานในด็อกทาวน์หมดทุกงาน
  50 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ตำนานแห่งอาฟเตอร์ไลฟ์
  ตำนานแห่งอาฟเตอร์ไลฟ์เก็บชื่อเสียงจนเต็ม
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ทหารตัวจริง
  ทหารตัวจริงฆ่าหรือทำให้ศัตรู 300 ตัวสลบโดยใช้อาวุธระยะไกล
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ทึ่งจนลืมหายใจ
  ทึ่งจนลืมหายใจเก็บไอเทมที่เคยเป็นของจอห์นนี่ ซิลเวอร์แฮนด์ทั้งหมด
  30 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ นักรบตัวจริง
  นักรบตัวจริงฆ่าหรือทำให้ศัตรู 100 ตัวสลบโดยใช้อาวุธระยะประชิด
  30 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ นี่แค่ง่าย ๆ
  นี่แค่ง่าย ๆทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในวัตสันสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ป่า
  ป่าทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในซานโตโดมิงโกสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ พื้นที่รกร้าง
  พื้นที่รกร้างทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในแบดแลนด์สสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ มีหนอนบ่อนไส้แน่ ๆ
  มีหนอนบ่อนไส้แน่ ๆใช้แฮคด่วนล่อศัตรูไปทางอื่นสำเร็จ 30 ครั้งโดยที่ศัตรูไม่สนใจคุณ
  15 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ยอดนักประดิษฐ์
  ยอดนักประดิษฐ์คราฟต์ไอเทมระดับตำนาน 3 ชิ้น
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ รอบบินสูง
  รอบบินสูงหาคลังข้อมูลการเดินทางอย่างรวดเร็วจนครบ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ลงจอดฉุกเฉิน
  ลงจอดฉุกเฉินทำท่าลงพื้นแบบซูเปอร์ฮีโร่เพื่อฆ่าหรือทำให้ศัตรูสลบ 2 ตัวขณะที่ไซเบอร์แวร์เบอร์เซิร์กทำงาน
  15 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ลิตเติลโตเกียว
  ลิตเติลโตเกียวทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในเวสต์บรูคสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ วันพิพากษา
  วันพิพากษากำจัดบอสที่เกิดจาก “การก่ออาชญากรรมมากขึ้น” สามตัว
  50 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ วิธีของสตานิสลาฟสกี
  วิธีของสตานิสลาฟสกีใช้ตัวเลือกไดอะล็อกที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวิตของวี 10 ครั้ง
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ศัตรูรอบทิศ
  ศัตรูรอบทิศทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในเฮย์วู้ดสำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ สองหัว หนึ่งนัด
  สองหัว หนึ่งนัดฆ่าหรือทำให้ศัตรู 2 ตัวสลบด้วยการยิงสไนเปอร์ไรเฟิลครั้งเดียว
  15 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ สิงห์แม่นปืน
  สิงห์แม่นปืนยิงระเบิดของศัตรูกลางอากาศด้วยปืนลูกโม่
  15 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ สิบเต็มสิบ
  สิบเต็มสิบอัพสกิลใดก็ได้ให้ถึงระดับสูงสุด
  15 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ อำนาจเหนือรีลิค
  อำนาจเหนือรีลิคปลดล็อกทักษะเสริมทั้งหมดในตารางทักษะเสริมรีลิค
  35 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ เอาคืน
  เอาคืนฆ่าหรือทำให้ศัตรูที่โยนระเบิดใส่คุณสลบ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ แปลงร่างเต็มตัว
  แปลงร่างเต็มตัวติดตั้งอวัยวะปลูกถ่ายอย่างน้อยหนึ่งชิ้นในแต่ละระบบและส่วนของร่างกาย
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ แสงสีของเมืองใหญ่
  แสงสีของเมืองใหญ่ทำงานและภารกิจจากสแกนเนอร์ของ NCPD ทั้งหมดในซิตี้เซ็นเตอร์สำเร็จ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ โลก
  โลกเล่นเส้นเรื่องหลักจนจบ
  90 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Cyberpunk 2077 เป้าหมายความสำเร็จ ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
  ได้มาง่ายก็เสียไปง่ายขโมยรถบรรทุกอุปกรณ์การแพทย์ของอาราซากะหรือส่งพาหนะให้เอล กาปิตัน 10 คัน
  50 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  35 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก