Don't Byte Your Tongue

Don't Byte Your Tongue
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
31 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(31)
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 0x100000
  0x100000Find all collectibles in MB mode.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 0x10000000000
  0x10000000000Find all collectibles in TB mode.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 0x400
  0x400Find all collectibles in KB mode.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 0x40000000
  0x40000000Find all collectibles in GB mode.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 2^10
  2^10Finish all 8 levels in KB mode.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 2^20
  2^20Finish all 8 levels in MB mode.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 2^30
  2^30Finish all 8 levels in GB mode.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ 2^40
  2^40Finish all 8 levels in TB mode.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Byte-Sized Achievement
  Byte-Sized AchievementUnlock all achievements.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Don't Byte Your Tongue
  Don't Byte Your TongueFinish level 8 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Follow The Wind
  Follow The WindFinish level 4 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Gear Up
  Gear UpFinish level 2 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Hello, Friend!
  Hello, Friend!Chat with any NPC in any game mode.
  5 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Hello, World!
  Hello, World!Finish level 1 in any game mode.
  10 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ I Need A Challenge
  I Need A ChallengeTry a game mode harder than KB Mode.
  5 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Leap of Faith
  Leap of FaithFinish level 3 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Make A Wish
  Make A WishFinish level 6 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Multi-Threaded - GB Mode
  Multi-Threaded - GB ModeFinish GB mode under 1 hour.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Multi-Threaded - KB Mode
  Multi-Threaded - KB ModeFinish KB mode under 1 hour.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Multi-Threaded - MB Mode
  Multi-Threaded - MB ModeFinish MB mode under 1 hour.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Multi-Threaded - TB Mode
  Multi-Threaded - TB ModeFinish TB mode under 1 hour.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ O(1)
  O(1)Finish any game mode with 1,000 launches or less.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ One Way Communication
  One Way CommunicationListen to the dialogue of all NPCs in any game mode.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Sinking Feeling
  Sinking FeelingFinish level 7 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Stress Testing - Launches
  Stress Testing - LaunchesLaunch 1,000 Times in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Stress Testing - Slam Jumps
  Stress Testing - Slam JumpsSlam Jump 1,000 Times in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ Stress Testing - Wall Jumps
  Stress Testing - Wall JumpsWall Jump 1,000 Times in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Don't Byte Your Tongue เป้าหมายความสำเร็จ To The Stars
  To The StarsFinish level 5 in any game mode.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก