วิดีโอเกมนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18+ ปีขึ้นไปเท่านั้น

HITMAN 3

HITMAN 3
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
47 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(47)
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  A New ProfileCompleted a Featured Contract.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Cleared for Field DutyCompleted The Final Test in the Prologue.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Death From AboveCompleted On Top Of The World.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Death of the PartyCompleted Apex Predator.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Dune RaiderRevealed all areas in Dubai.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Followed the TrailsRevealed all areas in Berlin.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Full HouseCompleted all Mission Stories in Death In The Family.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Hack the PlanetReached Chongqing Mastery Level 20.
  50 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  IcebreakerCompleted all Mission Stories in End Of An Era.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Last CallBecame the club owner, and had a sit down with the ICA.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Last StopReached Carpathian Mountains Mastery Level 5.
  35 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Master of the HouseholdCompleted Death In The Family.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Master the TerroirRevealed all areas in Mendoza.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  NEXUS-47Completed End Of An Era.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Nightmare FuelCompleted Untouchable.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  No Stone UnturnedRevealed all areas in Dartmoor.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Rich HarvestCompleted all Mission Stories in The Farewell.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Rise UpComplete all Mission Stories in On Top Of The World.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Seizing the OpportunityCompleted any Mission Story in The Final Test.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Shortcut KillerFound and unlocked 15 Shortcuts.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Silent AssassinCompleted The Final Test unspotted. Kill only Jasper Knight, ensuring his body is not found.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Stair MasterReached Dubai Mastery Level 20.
  50 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Stylish AssassinGet 10 different Playstyles.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Surveillance MasterRevealed all areas in Chongqing.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The Creative AssassinCompleted the Contract Creation Tutorial.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The Great OutdoorsReached Dartmoor Mastery Level 20.
  50 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The Last TangoCompleted The Farewell.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The Result of Previous TrainingCompleted Freeform Training in the Prologue.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Tools of the TradeAssassinated Targets with Ballistic, Accident and Explosion Kills.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Top of the ClassBeat the highest leaderboard score on a Contract.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Train SurfingCompleted all Untouchable Challenges.
  25 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Training EscalatedCompleted Level 5 of an Escalation Contract set in the ICA Facility.
  20 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Unseen AssassinAssassinated a Target without getting spotted.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Vineyard VirtuosoReached Mendoza Mastery Level 20.
  50 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Warehouse VeteranReached Berlin Mastery Level 20.
  50 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP