วิดีโอเกมนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 18+ ปีขึ้นไปเท่านั้น

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
82 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(82)
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  'Tis but a scratchYou've finished the game in Hardcore Mode with all negative perks.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  AlcoholicYou've become addicted to alcohol.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  AnorecticYou've starved for three days.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Arena MasterEveryone recognises you at first sight as the Rattay tourney champion.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  BailiffYou've ensured the renewal of Pribyslavitz.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  BardYou've reached the maximum Speech level.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  BookwormYou've read twenty books.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  CompletionistYou've completed all quests.
  30 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  ConvictYou've spent three days in prison.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  David HorakYou've collected 10,000 herbs.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Edward KellyYou've brewed fifteen types of potion.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  FatsoYou've been full to bursting for two days.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  FighterYou've carried out 100 combos.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Full House SinnerYou committed every sin Johanka could come up with.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  GamblerYou've won 1,000 Groschen at dice.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  HagglerYou've saved 2,000 Groschen by haggling.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Hardcore HenryYou've finished the game in Hardcore Mode.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  HunterYou've bagged fifty animals.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Infernal JusticeYou killed the murderer and threw his body down the same shaft he hid his victims in.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  InsomniacYou haven't slept for two days and nights.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  King CharmingPeople love you everywhere you go.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  KnightriderYou won the Talmberg horse race.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Level CapYou've reached the maximum level.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Like a GhostYou recovered Pavel's treasure without being discovered by the Cumans.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Master HuntsmanYou've become the Talmberg Master Huntsman.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  PerfectionistYou've made Pribyslavitz the richest village in the province.
  30 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  PilgrimYou've found all wayside shrines and conciliatory crosses.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  RangerYou've walked more than 50 Km.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  ScroogeYou've saved up 5,000 Groschen.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Serial KillerYou've killed 200 people.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  SniperYou've killed 50 enemies with headshots.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Stealth KillerYou've killed twenty enemies by stealth.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The EndYou finished the main story line.
  30 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  ThiefYou've stolen things with a total value of 30,000 Groschen.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  TravellerYou've discovered all the locations on the map.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  VoyeurYou decided to see what Henslin had in his braies without being observed.
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Woman's LotYou played Theresa's story out to the bitter end.
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP