Lawn Mowing Simulator

Lawn Mowing Simulator
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
54 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(54)
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ A seat at the round table
  A seat at the round tableComplete all 4 Ancient Britain challenges
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Aggressive expansion
  Aggressive expansionUpgrade a Company HQ.
  20 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ An axe to grind
  An axe to grindFind the valuable on Aurochs Hill
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Blade Runner
  Blade RunnerSprint a total of 1 mile in Career mode.
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Centurion
  CenturionDrive a total of 100 miles in Career mode.
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Clever girl
  Clever girlFind the valuable in the Raptor enclosure
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Elderly chap, big grey beard, pointy hat.
  Elderly chap, big grey beard, pointy hat.Find the valuable on The Ancient Auroch
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Every story has a beginning
  Every story has a beginningComplete a contract.
  10 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Excalibur?
  Excalibur?Find the valuable on Druid Tor
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ First step on the ladder
  First step on the ladderPurchase the second Company HQ.
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Head of the family
  Head of the familyFind the valuable on The Royal Stones
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Home game
  Home gameComplete any of the Ancient Britain career contracts with a Knight mower.
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ In it for the long haul
  In it for the long haulComplete 100 contracts.
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Jack of all trades
  Jack of all tradesComplete one of every kind of contract.
  20 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Mo mowers, mo problems
  Mo mowers, mo problemsOwn all original mowers.
  10 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Phoenix rises
  Phoenix risesBring a company on the brink of bankruptcy back into profit.
  20 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Positive word of mouth
  Positive word of mouthEarn your first RP rank up.
  20 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Size isn't everything
  Size isn't everythingComplete a career contract with a deck 50cm smaller than the recommended size.
  20 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Spared no expense
  Spared no expenseFind the valuable in Cretaceous Canyon
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Teamwork makes the dream work
  Teamwork makes the dream workHire your first employee.
  20 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ The dream begins
  The dream beginsPurchase your first vehicle.
  10 XP
  78% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ The first of many
  The first of manyDrive a total of 1 miles in Career mode.
  20 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ The top of the mountain
  The top of the mountainPurchase the fourth Company HQ.
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ We have a T-Rex
  We have a T-RexFind the valuable in the T-Rex paddock
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Welcome to Dino Safari!
  Welcome to Dino Safari!Complete any Dino Safari contract in Career mode.
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ We’re going to make a fortune with this place
  We’re going to make a fortune with this placeFind the valuable in Herbivore Valley
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Worked your grass off
  Worked your grass offPurchase the third Company HQ.
  20 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Lawn Mowing Simulator เป้าหมายความสำเร็จ Zero to hero
  Zero to heroTrain an employee from apprentice to expert.
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก