Merchant of the Skies

Merchant of the Skies
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
12 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(12)
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ A man of his word
  A man of his wordCompleted the first quest
  10 XP
  96% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Botanical
  BotanicalRestored botanical garden
  200 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Energizer
  EnergizerFueled a ship
  10 XP
  99% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Fish Appreciation
  Fish AppreciationFed the Fish God
  150 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Giants
  GiantsFound the Giant Island
  20 XP
  49% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Lighthouse Builder
  Lighthouse BuilderBuilt a lighthouse
  180 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ New Ride
  New RideBought a new ship
  40 XP
  55% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Real Estate
  Real EstateBought an island
  35 XP
  63% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Supplier
  SupplierSupplied the inns with bread and apple juice
  180 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Thrifty
  ThriftyPut money into bank
  15 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Too big to fail
  Too big to failGot bailed out by a bank
  10 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Merchant of the Skies เป้าหมายความสำเร็จ Wealthy
  WealthyCompleted the Money Accumulation goal
  150 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก