Mount & Blade II: Bannerlord

Mount & Blade II: Bannerlord
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
51 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(51)
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Against all odds
  Against all oddsDefeat a force that has 500 more troops than you
  5 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Apple of my eye
  Apple of my eyeFirst born child.
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Bannerlord
  BannerlordDragon Banner of Calradius assembled
  65 XP
  27% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Best served cold
  Best served coldExecute a lord that has executed one of your clan members.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Butcher of Calradia
  Butcher of CalradiaKill 10.000 other opponents in captain mode. with your troops.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Butterlord
  ButterlordHave 100 butters in your inventory.
  25 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Catch
  CatchKill an enemy player with a boulder
  5 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Crackshot
  CrackshotScore a headshot from 200 meters away.
  5 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Crowdfunded
  CrowdfundedWin 100 tournaments.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Crush your enemies
  Crush your enemiesDefeat 10.000 troops.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Duelist
  DuelistDefeat Radagos in a duel.
  5 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Dynasty
  DynastyReach clan tier 6.
  25 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Entrepreneur
  EntrepreneurOwn a workshop and a caravan at the same time.
  5 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Explorer
  ExplorerVisit every settlement in the world in a game.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Fat Cat
  Fat CatMake 1 million denars trade profit.
  5 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Freedom!
  Freedom!Barbarian victory.
  50 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ God of the Arena
  God of the ArenaBecome the leader of the tournament board.
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Great Granny
  Great GrannyBecome a great grandparent.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Headhunter
  HeadhunterKill 100 enemy players with headshots with ranged weapons in multiplayer.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Heartbreaker
  HeartbreakerMarry the widow of a lord or lady you personally executed.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Horde breaker
  Horde breakerDefeat an Army with your party alone.
  50 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ I can do it
  I can do itCapture a town on your own.
  50 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ I spit on your grave
  I spit on your graveExecute a lord that you have -100 relations with.
  5 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Jack of All Trades
  Jack of All TradesGet a kill with a melee weapon, mounted melee, ranged, mounted range, and cauch lance in one skirmish round.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ King Solomon
  King SolomonAcquire 10000 denars a day.
  5 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Kingslayer
  KingslayerKill a faction King or Queen in battle.
  50 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Know your enemy
  Know your enemyWin 100 battles against enemy armies.
  5 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Lance-a-lot
  Lance-a-lotKill 500 troops with a couched weapon while on horseback.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Landlord
  LandlordObtain your first fief.
  5 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Lawbringer
  LawbringerClear a hideout.
  5 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Lawmaker
  LawmakerPropose and win a policy.
  5 XP
  27% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Long live the Empire!
  Long live the Empire!Imperial victory.
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Mastery
  MasteryIncrease any skill to 300.
  50 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Minor Clan
  Minor ClanHave your 7'th kid born.
  5 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Mounted Archery
  Mounted ArcheryKill 500 troops with range weapons while on horseback.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ My way
  My wayStart your own Kingdom.
  50 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Real Estate
  Real EstateAssault and capture 100 fortifications.
  50 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Ride it like you stole it
  Ride it like you stole itSpawning on foot, commandeer a mount and kill 5 enemy players without dying
  5 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Roadkill
  RoadkillKill 100 people with charge dmg
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Shish Kebab
  Shish KebabKill 2 people at the same time with a spear
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Slice 'n dice
  Slice 'n diceKill 10 enemies with a successful chain attack combo.
  5 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Strike!
  Strike!Kill 3 enemy players with a single mangonel shot.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Supreme Emperor
  Supreme EmperorConquer all Calradia.
  200 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Swordbearer
  SwordbearerCraft a tier 6 sword.
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ The king is pleased
  The king is pleasedGet 1.000 in tributes in a single day.
  50 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ This Is Our Land
  This Is Our LandRepel an attack on the walls.
  5 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ This is Sparta!
  This is Sparta!Kick an enemy player off a wall to death.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Trained
  TrainedFinish tutorial.
  5 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Undercover
  UndercoverComplete an issue in a hostile town.
  5 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ Veni vidi vici
  Veni vidi viciBecome a king with 21 clans under your rule.
  50 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Mount & Blade II: Bannerlord เป้าหมายความสำเร็จ What have the Romans ever done for us?
  What have the Romans ever done for us?Complete all projects in a settlement.
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก