Need for Speed™ Unbound

Need for Speed™ Unbound
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
41 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(41)
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ #Blessed
  #BlessedOwn 10 vehicles in your story mode garage
  20 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ 100 Miles and Runnin'
  100 Miles and Runnin'Drive a total of 100 miles in story mode
  20 XP
  61% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Access All Areas
  Access All AreasFully upgrade your Lakeshore Online garage
  30 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Adbusting
  AdbustingBreak all billboard collectibles
  30 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ B for My Name
  B for My NameWin a Tier B Lakeshore Online playlist
  20 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Bring Your A Game
  Bring Your A GameWin a Tier A Lakeshore Online playlist
  20 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Cash Money Millionaire
  Cash Money MillionaireEarn $1,000,000 in story mode
  20 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Catch My Drift
  Catch My DriftGet 3 stars on all Drift Zone activities
  30 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Caught On Camera
  Caught On CameraGet 3 stars on all Speed Trap activities
  30 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Cleaning Up
  Cleaning UpCollect all collectibles and get 3 stars on all activities
  50 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Cool Whip
  Cool WhipApply a custom wrap to your ride
  10 XP
  76% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Drop the Beat
  Drop the BeatUse max Burst Nitrous 5 times during story mode events
  10 XP
  67% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Escape Artist
  Escape ArtistEscape a Heat 5 cop chase in an A+ car
  30 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Fashion Killa
  Fashion KillaCustomize your clothing
  10 XP
  82% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Flow Master
  Flow MasterScore 250,000 during a Takeover event
  50 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Frequent Flyer
  Frequent FlyerGet 3 stars on all Long Jump activities
  30 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Full House
  Full HouseComplete a Lakeshore Online playlist with 7 other players
  30 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Heaven Spot
  Heaven SpotCollect all street art collectibles
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Hey Speedie!
  Hey Speedie!Reach 200MPH in story mode
  20 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ In The Zone
  In The ZoneGet 3 stars on all Speed Run activities
  30 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ In the Flow
  In the FlowScore 200,000 during a Takeover event
  20 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Kick it
  Kick itUse max Burst Nitrous 5 times during Lakeshore Online events
  10 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Mixtape
  MixtapeComplete 25 Lakeshore Online playlists
  40 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Most Wanted
  Most WantedEscape a Heat 5 cop chase
  20 XP
  36% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Public Enemy
  Public EnemyTake down 5 cops within a single session
  20 XP
  62% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Rebel Without a Pause
  Rebel Without a PauseComplete 30 street races in story mode
  30 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Rydell's Rydes
  Rydell's RydesFully upgrade your story garage
  30 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Serious Guap
  Serious GuapBank $75,000 during one session
  30 XP
  30% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Style it Out
  Style it OutComplete 10 Takeover events
  20 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Superstar
  SuperstarWin a Tier S Lakeshore Online playlist
  20 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Teacher's Pet
  Teacher's PetWin a Tier A+ Lakeshore Online playlist
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ The Bear Champ
  The Bear ChampSmash all bear collectibles
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ The Collector
  The CollectorOwn 10 vehicles in your Lakeshore Online garage
  20 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Throwing up Tags
  Throwing up TagsCustomize your Driving Effects
  10 XP
  84% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Top Billin'
  Top Billin'Win a Tier S+ Lakeshore Online playlist
  20 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Need for Speed™ Unbound เป้าหมายความสำเร็จ Untouchable
  UntouchableEscape 50 cop chases
  30 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  63% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก