NEW Joe & Mac - Caveman Ninja

NEW Joe & Mac - Caveman Ninja
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
15 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(15)
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ A turbulent river.
  A turbulent river.Complete level 3 of the arcade mode.
  60 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Aggressive rocks.
  Aggressive rocks.Complete level 4 of the arcade mode.
  80 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ At the top of the mountain.
  At the top of the mountain.Complete level 2B of the arcade mode.
  40 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Crazy Jungle.
  Crazy Jungle.Complete level 2 of the arcade mode.
  20 XP
  33% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Dino Ride.
  Dino Ride.Complete level 3A of the arcade mode.
  60 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Dinosaur graveyard.
  Dinosaur graveyard.Complete level 5 of the arcade mode.
  80 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ In the heart of the volcano.
  In the heart of the volcano.Complete level 4A of the arcade mode.
  80 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ In the treetops.
  In the treetops.Complete level 2A of the arcade mode.
  40 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Lightning swamp.
  Lightning swamp.Complete level 5B of the arcade mode.
  80 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Passing the carcass.
  Passing the carcass.Complete level 5A of the arcade mode.
  80 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Rocky fall.
  Rocky fall.Complete level 4F of the arcade mode.
  80 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ Swimming on a dino's back.
  Swimming on a dino's back.Complete level 3B of the arcade mode.
  60 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ The T-Rex plain.
  The T-Rex plain.Complete level 1 of the arcade mode.
  20 XP
  51% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ The entrails of the beast.
  The entrails of the beast.Complete the final level of the arcade mode.
  140 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • NEW Joe & Mac - Caveman Ninja เป้าหมายความสำเร็จ The mountain of peril.
  The mountain of peril.Complete level 4B of the arcade mode.
  80 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก