PC Building Simulator 2

PC Building Simulator 2
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
59 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(59)
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Bench Press
  Bench PressGet a Timespy score of 30,000+
  30 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Bench Warmer
  Bench WarmerGet a Timespy score of 20,000+
  15 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Big Shot
  Big Shot$1,000,000 in the bank
  100 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Bootstrapping
  Bootstrapping$1,000 in the bank
  5 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Broken to Smokin'
  Broken to Smokin'Complete a repair job and add some customisation to it
  5 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Chill Out
  Chill OutWatercool a GPU
  5 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Cinematic
  CinematicRun Cinebench 5 times
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Cowboy
  CowboyScore one star on a job
  5 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Dream Theme
  Dream ThemeApply a theme to a PC for the first time
  5 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Elite Technician
  Elite TechnicianReach Level 20
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Export Expert
  Export ExpertExport 25 PCs
  25 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Foot in the Door
  Foot in the DoorSell 10 PCs
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Forgetful Shopper
  Forgetful ShopperEnd the day with something still in the checkout
  5 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Full Throttle
  Full ThrottleBuild a Throttled PC
  5 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Get Stuck In
  Get Stuck InApply a sticker for the first time
  5 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Gift of the Gab
  Gift of the GabSell 20 PCs
  15 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Going Places
  Going Places$ 50,000 in the bank
  50 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Grand Designs
  Grand DesignsComplete your first workshop customisation
  5 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Hot Stuff
  Hot StuffUse the thermal imaging tool
  5 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Just Like Old Times
  Just Like Old TimesDecorate your workshop with all the PCBS 1 themed items
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Keep 'Em Coming
  Keep 'Em ComingImport 5 PCs
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Legendary Technician
  Legendary TechnicianReach Level 30
  100 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Local Hero
  Local HeroScore 5 stars for 5 jobs in a row
  15 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ MOAR RGB
  MOAR RGBBuild a PC with 10 RGB parts and have it boot
  5 XP
  30% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Making It Mine
  Making It MineIn Career Mode, customize your office PC
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Matching Set
  Matching SetDeck out a workshop with a complete set of a theme
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Mix and Match
  Mix and MatchDeck out a workshop with parts from 3 themes
  5 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ On the Bench
  On the BenchGet a Timespy score of 10,000+
  5 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ On the Job
  On the JobComplete 10 jobs
  10 XP
  44% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ On the Ladder
  On the Ladder$25,000 in the bank
  25 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ PC OG
  PC OGComplete 250 jobs
  100 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Paste Not, Want Not
  Paste Not, Want NotUse way too much thermal paste
  5 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Pimp My Rig
  Pimp My RigCustomize your first PC
  5 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Procrastinator
  ProcrastinatorEat 50 fruits in Wormy
  5 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Recycler
  RecyclerBuy 10 broken PCs from Spares'N'Repairs
  5 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Repair Master
  Repair MasterReach Level 10
  25 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Room for Expansion
  Room for ExpansionUnlock the physical shop
  5 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Sales Pitch
  Sales PitchSell a PC in the shop for the first time
  5 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Salesperson of the Month
  Salesperson of the MonthSell 50 PCs
  25 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Salvage Squad
  Salvage SquadBuy 20 broken PCs from Spares'N'Repairs
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Shine On
  Shine OnUse the Rainbow effect
  5 XP
  48% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Ship It
  Ship ItExport your first PC
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Ship It Harder
  Ship It HarderExport 10 PCs
  10 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Showpiece
  ShowpieceBuild a $15k PC and have it boot
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Slap Happy
  Slap HappyPut 10 stickers on the same PC case
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Stabiliser
  StabiliserRun OCCT 10 times
  5 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Stick With It
  Stick With ItAdd 50 stickers to PC cases
  25 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Supercool
  SupercoolWatercool a GPU, a Motherboard and a stick of RAM
  15 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Tech Vet
  Tech VetComplete 100 jobs
  75 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Thanks Jeff
  Thanks JeffHave 20 items delivered on the same day
  5 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ The Customer is King
  The Customer is KingScore 5 stars on a job
  10 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ The More the Merrier
  The More the MerrierSell a Multi GPU PC
  5 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ This One Goes to 11
  This One Goes to 11Cause BSOD by overclocking a GPU
  5 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Tinker
  TinkerReach Level 5
  5 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Unlimited Power
  Unlimited PowerBuild a PC with 4 GPUs
  15 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Variations on a Theme
  Variations on a ThemeAdd 10 themes to PC cases
  10 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Very Imported PC
  Very Imported PCImport your first PC
  5 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Workaholic
  WorkaholicComplete 50 jobs
  50 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • PC Building Simulator 2 เป้าหมายความสำเร็จ Working Hard
  Working HardComplete 30 jobs
  25 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก