REMORE: INFESTED KINGDOM

REMORE: INFESTED KINGDOM
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
14 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(14)
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Crime and Punishment
  Crime and PunishmentOn a single stage execute 10 or more Cultists
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Don't Move!
  Don't Move!Kill a skulker while they're stunned
  50 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ EAAAAAAAAAZY
  EAAAAAAAAAZYOne shot an enemy at full health
  50 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ For Whom the Bell Tolls
  For Whom the Bell TollsRescue Alldris the Artificer
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ KABOOM!
  KABOOM!Use a collision to trigger a Blister's "Bile Explosion"
  50 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Let the Pain Speak to Me...
  Let the Pain Speak to Me...Deal more than 13 collision damage in one shot
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Nature Born Strategist
  Nature Born StrategistClear the Manor House without taking damage on Despair difficulty or higher
  150 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Succeeding the Stag Lord
  Succeeding the Stag LordClear the Manor House with Iron Will active
  150 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ Vengeance for the Stag Lord
  Vengeance for the Stag LordDefeat the Cultist Leader, A'lloth D'har
  100 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ You Didn't See That Coming?
  You Didn't See That Coming?Have a character attack with a Weapon Skill more than 7 times
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • REMORE: INFESTED KINGDOM เป้าหมายความสำเร็จ You're Already Dead.
  You're Already Dead.Have 5 or more enemies die to Bleed damage at the start of a ture
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก