Slain: Back From Hell

Slain: Back From Hell
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
29 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(29)
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ A Good Day To Die
  A Good Day To DieYou Have Been Killed 100 times. Rejoice!
  30 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ A Snowball's Chance in Hell
  A Snowball's Chance in HellHit 6 Ice Meteors back at the Ice Beast.
  30 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Backdoor Man
  Backdoor ManEscape the Highlands Caves through the secret passage.
  20 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Death Becomes Her
  Death Becomes HerDispatch the Mother Beholder within 30 seconds.
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Death or Glory
  Death or GloryFinish the game in Horned Metal God mode.
  100 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Down Boy!
  Down Boy!Defeat the Fire Hounds without losing any health.
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Enjoy The Silence
  Enjoy The SilenceDefeat the Banshee Queen without losing any health.
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Flame Retardant
  Flame RetardantComplete Highlands level without killing an enemy with the flame blade.
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Four Legged Friend
  Four Legged FriendComplete the Wolf Run without losing any health.
  30 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Guard! Turn! Parry! Dodge! Spin! Ha!
  Guard! Turn! Parry! Dodge! Spin! Ha!Successfully execute 100 Critical Strikes.
  30 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Hail the Great Horned Metal God!
  Hail the Great Horned Metal God!Headbang after every single boss has been defeated.
  30 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Heart Of Steel
  Heart Of SteelDefeat the game without losing a single life.
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Ice To See You
  Ice To See YouDefeat the Ice Beast without losing any health.
  30 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Kill 'Em All
  Kill 'Em AllSlay 8 of your enemies in a trice.
  30 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Killed by Death
  Killed by DeathSquash a Wolf Guard in a crusher trap.
  30 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Man 'O War
  Man 'O WarKill every Beholder in the Hive without using mana.
  10 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Oh God, Mother! Blood! Blood!
  Oh God, Mother! Blood! Blood!Defeat the Mother Beholder without losing any health.
  30 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Red In Tooth And Claw
  Red In Tooth And ClawDefeat Lupus Rex without losing any health.
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Right Back Atcha
  Right Back AtchaDestroy 30 enemies with reflected projectiles.
  30 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Schadenfreude
  SchadenfreudeWatch 30 enemies get killed by traps.
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Smack My Imp Up
  Smack My Imp UpDefeat Malikesh without losing any health.
  30 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Start As You Mean To Go On
  Start As You Mean To Go OnFinish the Bloodgrounds without dying at all.
  10 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Sure Footed As A Goat
  Sure Footed As A GoatReached the top of the Blood Tower without falling in any gore pits.
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Swift of Foot, Keen of Blade
  Swift of Foot, Keen of BladeDestroy Vroll and liberate Chalh within 3 minutes.
  50 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ That'll Come In Handy...
  That'll Come In Handy...Find all five pieces of the Talisman.
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ The Sky Is Falling
  The Sky Is FallingDefeat Hogre without losing any health.
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Thorn in My Herbicide
  Thorn in My HerbicideDefeat the Thorn Beast without losing any health.
  10 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Too Metal For Magic
  Too Metal For MagicDefeat the game without using any Mana.
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Slain: Back From Hell เป้าหมายความสำเร็จ Vroll With It
  Vroll With ItKill Vroll without taking any damage.
  50 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก