Spellbound Survivors

Spellbound Survivors
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
53 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(53)
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Advanced
  AdvancedDefeat a total of 10000 enemies
  15 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Ancient Sand
  Ancient SandReach Level 30 in Uprising Terror
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Arrow
  ArrowSummon monster 2 times in a single run
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Assassin
  AssassinRaise Daggers to level 5
  15 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Berserker
  BerserkerRaise Axe to level 5
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Blade Wave
  Blade WaveSurvive at least 15 minutes without dash
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Blessing
  BlessingFill Legend Bar for the first time
  15 XP
  67% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Boots
  BootsReach Level 5
  15 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Challenger
  ChallengerDefeat a total of 1000000 enemies
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Demise
  DemiseSurvive at least 30 minutes
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Elite
  EliteDefeat a total of 50000 enemies
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Elixir
  ElixirSurvive 10 minutes with any character
  15 XP
  33% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Enricher
  EnricherGet 5 bags of coins in a single run
  40 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Fist
  FistUse ultimate attack 4 times in a single run
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Frost
  FrostWin a boss fight without taking damage
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Frozen Tundra
  Frozen TundraReach Level 45 in Ancient Sand
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Grandmaster
  GrandmasterDefeat a total of 500000 enemies
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Hunter
  HunterRaise Arrow to level 5
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Intermediate
  IntermediateDefeat a total of 5000 enemies
  15 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Jutsu
  JutsuSurvive at least 25 minutes
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Legend
  LegendDefeat a total of 100000 enemies
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Lightning
  LightningDefeat a total of 4000 enemies
  15 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Mage
  MageRaised Frost to level 7
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Magma Fury
  Magma FuryReach Level 60 in Frozen Tundra
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Magnetizer
  MagnetizerGet a total of 4000 xp
  15 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Master
  MasterDefeat a total of 200000 enemies
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Monk
  MonkRaise Fist to level 6
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Monkey King
  Monkey KingRaised Rod to level 7
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Multifire
  MultifireSurvive 20 minutes with Hunter
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Mummy
  MummyRaised Sand Storm to level 7
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Orc
  OrcRaised Spike Ball to level 7
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Paladin
  PaladinRaise Shield to level 6
  15 XP
  33% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Pirate
  PirateRaised Cannon to level 7
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Professional
  ProfessionalDefeat a total of 20000 enemies
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Prolonger
  ProlongerSurvive 15 minutes with Raven
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Rapidfire
  RapidfireHold 4 weapons at once
  15 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Rebirth
  RebirthSurvive 20 minutes with Paladin
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Rod
  RodDash 100 times in a single run
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Samurai
  SamuraiRaised Blade Wave to level 7
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Sand Storm
  Sand StormSurvive at least 10 minutes without using legend bar
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Shadow Knight
  Shadow KnightRaised Vortex to level 7
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Shaman
  ShamanRaise Lightning to level 7
  15 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Shinobi
  ShinobiRaised Jutsu to level 7
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Skull Fury
  Skull FuryPlay 50 matches
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Spike Ball
  Spike BallSurvive at least 10 minutes without using ultimate attack
  15 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Thorn Wave
  Thorn WaveFinish 2 bosses using ultimate attack in a single run
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Uprising Terror
  Uprising TerrorReach Level 15 in Rainfall Haven
  40 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Valour
  ValourRaise Skull Fury to level 5
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Velocity
  VelocitySurvive 15 minutes with Assassin
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Vitalizer
  VitalizerSurvive 2 minutes with any character
  15 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Warlock
  WarlockRaise Demise to level 7
  100 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ XP Booster
  XP BoosterReach Level 10
  15 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spellbound Survivors เป้าหมายความสำเร็จ Zero
  ZeroRaised Thorn Wave to level 7
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก