Spirit of the Island

Spirit of the Island
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
49 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(49)
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ A Farm to Rule Them All
  A Farm to Rule Them AllPlant All Types of Crops
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ A Journey Around the World
  A Journey Around the WorldVisit All Islands
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Best Chef
  Best ChefGet Cooking level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Blue Shell beach
  Blue Shell beachVisit Blue Shell beach
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Boar Mountain island
  Boar Mountain islandVisit Boar Mountain island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ CEO
  CEOHire 15 tourists
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Dungeon Crawler
  Dungeon CrawlerFind All Caves
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Entomologist
  EntomologistCollect All Types of Insects
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Everyone is Here!
  Everyone is Here!Meet All NPCs
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Forever Ruins island
  Forever Ruins islandVisit Forever Ruins island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Golem Eye island
  Golem Eye islandVisit Golem Eye island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Green Valley island
  Green Valley islandVisit Green Valley island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Grey Rocks island
  Grey Rocks islandVisit Grey Rocks island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Home, Sweet Home
  Home, Sweet HomeUpgrade your house to level 3
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Ichthyologist
  IchthyologistCatch All Types of Fish
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Jack of All Trades
  Jack of All TradesGet all skills to level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Long Live The King
  Long Live The KingDefeat the Pirate Boss
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Master Craftsmen
  Master CraftsmenGet Crafting level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Master Fisher
  Master FisherGet Fishing level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Megapolis
  MegapolisBuild Every Building
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Millionaire
  MillionaireEarn a total of 1 million credits
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Pathfinder
  PathfinderGet Exploration level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Respect Your Elders
  Respect Your EldersTalk to the Elder
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Rocks, Stones and Hard Work
  Rocks, Stones and Hard WorkGet Mining level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Sand Cliffs island
  Sand Cliffs islandVisit Sand Cliffs island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Sharp Cliffs island
  Sharp Cliffs islandVisit Sharp Cliffs island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Smooth Talker
  Smooth TalkerMax Out the Relationship with All NPCs
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Sometimes Bigger is Better
  Sometimes Bigger is BetterBuy a Luxury boat
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Survivalist
  SurvivalistGet Foraging level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Combatant
  The CombatantGet Combat level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Creator
  The CreatorCraft EVERY Item in Game
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Engineer
  The EngineerGet Electronics level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Golden Swamp island
  The Golden Swamp islandVisit The Golden Swamp island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Herbalist
  The HerbalistCollect Each Plant in the Game
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Historian
  The HistorianCollect all treasures in the Museum
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Persuader
  The PersuaderGet Social level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ The Workhorse
  The WorkhorseGet Farming level 5
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Time Sure Flies!
  Time Sure Flies!Live on Your Island for a Year
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ To Know Your Past
  To Know Your PastFinish the main Story
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Treasure Hunter
  Treasure HunterFind 50 Treasures
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Two is Better than One
  Two is Better than OneFix the abandoned house
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Why Walk?
  Why Walk?Build all the vehicles
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ Wood Alley island
  Wood Alley islandVisit Wood Alley island
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Spirit of the Island เป้าหมายความสำเร็จ You Did It!
  You Did It!Unlock All Achievements
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก