Surviving the Aftermath

Surviving the Aftermath
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
59 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(59)
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ A Closer Look
  A Closer LookUse Photo Mode
  5 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Adventurer
  AdventurerComplete 1 Quest
  5 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Amped Up
  Amped UpHave 30 Energy producers
  20 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Around the World
  Around the WorldHave Outposts in 5 different biomes
  15 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Aspiring Inventor
  Aspiring InventorUnlock 10 Technologies on a single playthrough
  10 XP
  30% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Big Catastrofan
  Big CatastrofanSurvive 15 Catastrophes in a single playthrough
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Biggest Catastrofan
  Biggest CatastrofanSurvive 30 Catastrophes in a single playthrough
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Bookworm
  BookwormHave 100 educated colonists simultaneously
  20 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Bread and Circuses
  Bread and CircusesHave a Bakery and 5 types of Entertainment buildings
  20 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Catastrofan
  CatastrofanSurvive 5 Catastrophes in a single playthrough
  10 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Choo-choo!
  Choo-choo!Escape the harsh winter by fixing the train in Cold Rush
  50 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Cleaner
  CleanerRemove your first Pollution Deposit
  10 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Diplomat
  DiplomatHave a maximum positive reputation with 5 Societies
  20 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Doomsday is canceled
  Doomsday is canceledComplete the Doomsday Bunker Project
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Energized
  EnergizedProduce your first bit of Energy
  10 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Explorer
  ExplorerReveal 1 sector
  5 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Famous Adventurer
  Famous AdventurerComplete 5 Quests
  10 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Famous Explorer
  Famous ExplorerReveal 10 sectors
  10 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Famous Healer
  Famous HealerHeal 50 colonists
  10 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Feng Shui
  Feng ShuiHave 15 types of Decorations
  10 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Finders, Keepers
  Finders, KeepersScavenge 50 World Map locations
  20 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Finnished
  FinnishedSurvive in the Endless Winter scenario for 100 days
  50 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ First Step
  First StepGet your first Colonists
  5 XP
  85% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Friendly
  FriendlyEarn 500 Reputation
  5 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Fun and Games
  Fun and GamesHave 5 Game Arcades
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Great Leader
  Great LeaderReach a population of 100
  25 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Healer
  HealerHeal 10 colonists
  5 XP
  39% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Ice Lakes
  Ice LakesCatch a fish with a Fishing Hut during a Winter Storm
  10 XP
  14% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ It's a Finnish Thing
  It's a Finnish ThingBuild a Sauna
  10 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Leader
  LeaderReach a population of 20
  5 XP
  49% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Legendary Adventurer
  Legendary AdventurerComplete 20 Quests
  20 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Legendary Explorer
  Legendary ExplorerReveal 15 sectors
  10 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Local Leader
  Local LeaderReach a population of 50
  10 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Look, no Hands!
  Look, no Hands!Have 3 types of Automated Extractors
  10 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Luxurious Living
  Luxurious LivingReach a population of 300 and have Houses or Two-story Houses for 300 colonists
  40 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Mentor
  MentorHave 50 educated colonists simultaneously
  10 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Merchant
  MerchantTrade 1,000 Silver worth of goods to Societies
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Mogul
  MogulTrade 30,000 Silver worth of goods to Societies
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ New Eden
  New EdenGrow 8 types of Crops simultaneously
  20 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ New Opportunities
  New OpportunitiesDiscover a Society
  10 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Prepared for Anything
  Prepared for AnythingStore 100 Clothes and 100 Tools simultaneously
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Ranch Hand
  Ranch HandHave 4 types of animals at Ranches simultaneously
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Real Survivor
  Real SurvivorSurvive 100 days
  20 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Really Friendly
  Really FriendlyEarn 2,000 Reputation
  10 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Rocket Surgeon
  Rocket SurgeonUnlock 80 Technologies on a single playthrough
  20 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Sky Burial
  Sky BurialA corpse decays without being buried
  10 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Slimy yet Satisfying
  Slimy yet SatisfyingHave 4 types of insects at the Insect Farms simultaneously
  15 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Spreading Influence
  Spreading InfluenceHave 10 Outposts
  10 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Survivor
  SurvivorSurvive 50 days
  10 XP
  21% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Tailored to fit
  Tailored to fitSurvive until day 100 in a custom game
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ The Friendliest
  The FriendliestEarn 5,000 Reputation
  20 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ The Great Healer
  The Great HealerHeal 100 colonists
  20 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ The Long Haul
  The Long HaulA Specialist returns to the Colony with 4 types of Resources
  10 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Top Notch
  Top NotchHave 10 types of upgraded buildings
  10 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ Trader
  TraderTrade 10,000 Silver worth of goods to Societies
  10 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ True Survivor
  True SurvivorSurvive 365 days
  50 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Surviving the Aftermath เป้าหมายความสำเร็จ War Never Changes
  War Never ChangesDefeat 10 Bandit camps
  20 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก