Syberia: The World Before

Syberia: The World Before
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
31 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(31)
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ A classic novel
  A classic novelFind all the copies of a literary classic.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Art critic
  Art criticChoose one of Leon's paintings and see it years later with Dana.
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Be prepared
  Be preparedFill the water bottle before leaving base camp.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Browser
  BrowserSearch all possible terms you can on the computer.
  60 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Cartographer
  CartographerFind all the points of interest in the cemetery.
  40 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Clean slate
  Clean slateEmpty your email account.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Eavesdrop
  EavesdropTry to listen to the other guest's phone conversation.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Halfway there
  Halfway thereAchieve half of your secondary goals.
  90 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Investigation completed
  Investigation completedUnlock all of the trophies.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Nothing gets past me
  Nothing gets past meAchieve all your secondary goals.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Parallel investigation
  Parallel investigationAchieve your first secondary goal.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Pictorial dilemma
  Pictorial dilemmaChoose a painting for Herr Gustav.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ The super resistant
  The super resistantFind the poster of the super resistant.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Tourism
  TourismTake all the photos you can with the telescope.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Syberia: The World Before เป้าหมายความสำเร็จ Where is her bedroom?
  Where is her bedroom?Find all the photos in the Roze's home.
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก