Terror of Hemasaurus

Terror of Hemasaurus
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
30 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(30)
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Aerosolized
  AerosolizedThrow or kick 50 humans into the blades of a helicopter.
  10 XP
  52% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Brain Chopper
  Brain ChopperDestroy 100 Helicopters.
  10 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Chopper Stopper
  Chopper StopperDestroy 25 Helicopters.
  5 XP
  58% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Crushing All Cars
  Crushing All CarsDestroy 100 cars.
  10 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Demolition Ambition
  Demolition AmbitionComplete 10 stages on Endless Mode.
  10 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Demolition Exhibition
  Demolition ExhibitionComplete 100 stages on Endless Mode.
  75 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Demolition Tactician
  Demolition TacticianComplete 40 stages on Endless Mode.
  25 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Green-Bodied Monster
  Green-Bodied MonsterKill 100 enemies.
  10 XP
  68% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Hindenburgerer
  HindenburgererDestroy 25 blimps.
  20 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Holy Terror
  Holy TerrorKill 20,000 civilians.
  75 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Horror Show
  Horror ShowKill 1,000 enemies.
  75 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Hot Potato
  Hot PotatoCatch 50 airborne people.
  25 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Jalopy Poppy
  Jalopy PoppyDestroy 20 cars.
  10 XP
  81% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Juggle the People
  Juggle the PeopleKick a single person 10 times in a row.
  75 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Kill All Humans!
  Kill All Humans!100% the UFO stage.
  50 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Meat Catcher
  Meat CatcherEat 25 airborne people.
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Midair Affair
  Midair AffairMake 20 pairs of humans collide in midair.
  50 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Monstrosity Atrocity
  Monstrosity AtrocityKill 300 enemies.
  25 XP
  45% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Night Bird
  Night BirdDestroy 50 police helicopters.
  20 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Oblideration Nation
  Oblideration NationDestroy 50 military trucks.
  25 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Plight of the Valkyrie
  Plight of the ValkyrieDestroy 50 military helicopters.
  20 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Punchy Wagon
  Punchy WagonDestroy 50 police cars.
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Reign of Terror
  Reign of TerrorKill 5,000 civilians.
  25 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Rocket Science
  Rocket ScienceKick away 10 incoming rockets.
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ SWATing Flies
  SWATing FliesDestroy 50 SWAT helicopters.
  20 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Shakedown Breakdown
  Shakedown BreakdownDestroy 50 SWAT vans.
  25 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Simulation 8e7d28c1
  Simulation 8e7d28c1Complete the simulation in under 1 minute.
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Terror Rising
  Terror RisingKill 1,000 civilians.
  10 XP
  84% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Test of Faith
  Test of FaithKill 10 Shepherds of the Holy Lizard.
  30 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Terror of Hemasaurus เป้าหมายความสำเร็จ Trash the Planet.
  Trash the Planet.Complete the arcade story mode.
  100 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก