The Callisto Protocol

The Callisto Protocol
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
47 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1750 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(47)
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Armed to the Teeth
  Armed to the TeethPurchase all weapons and upgrades
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Bear Trap
  Bear TrapKill a Two-Head with a Hazard
  20 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Big Game Hunter
  Big Game HunterComplete Wave 50
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Big Spender
  Big SpenderSpend 20,000 Credits
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Don't Let It Mellow
  Don't Let It MellowDestroy all Hammer Crates on the Factory Floor
  20 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Giving Back
  Giving BackStab five blind enemies in the back
  10 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Glutton for Punishment
  Glutton for PunishmentFinish Game in Contagion Mode
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Hoard Mode
  Hoard ModeSurvive five consecutive waves without spending any Credits
  20 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ I am the Danger
  I am the DangerDismember 100 limbs in Riot Mode
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Information Overload
  Information OverloadFind all 8 Protocol Data Drives
  50 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Instigator
  InstigatorComplete Riot Mode for the first time
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ It's Time
  It's TimeObtain the Kinetic Hammer
  20 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Keep Fighting
  Keep FightingKilled your first Biobot!
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Lifer
  LiferFinish Game in Hardcore Mode NG+
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ One Last Job
  One Last JobFinish Final Transmission
  100 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Paper Jams
  Paper JamsPrint a weapon for the first time
  10 XP
  34% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Parole Denied
  Parole DeniedFinish New Game Plus Mode
  20 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Quick Pick
  Quick PickSolve any Security Lock System in less than 7 seconds
  20 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Recidivist
  RecidivistFinish Game in Hardcore Mode
  20 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Reforged
  ReforgedPrint a weapon upgrade
  10 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ Subject Alpha
  Subject AlphaUse the Power-up 10 times
  20 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ This Isn't About Escape
  This Isn't About EscapeLocate the Escape Pod
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Callisto Protocol เป้าหมายความสำเร็จ You Belong Here
  You Belong HereFinish Game in Contagion Mode Without Dying
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  39% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  39% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก