The House of Da Vinci

The House of Da Vinci
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
6 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(6)
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ File-cutter
  File-cutterCodex Atlanticus 1480
  165 XP
  64% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ Flying Machine
  Flying MachineManuscript B 1487-1489
  165 XP
  36% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ Printing Press
  Printing PressCodex Atlanticus 1478-1482
  175 XP
  59% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ Revolving Bridge
  Revolving BridgeCodex Atlanticus 1487-1489
  165 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ Scythed Chariot
  Scythed ChariotAround the year 1485
  165 XP
  32% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The House of Da Vinci เป้าหมายความสำเร็จ Viola Organista
  Viola OrganistaCodex Atlanticus 1488-1489
  165 XP
  49% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก