The Spirit and the Mouse

The Spirit and the Mouse
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
40 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(40)
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ At your service
  At your serviceMake all Kibblins go back to their boxes.
  40 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Cartographer
  CartographerBuy all maps from Kishine.
  20 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ East Street Energy
  East Street EnergyCollect 350 Energy in East Street.
  20 XP
  51% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ East Street Lightbulbs
  East Street LightbulbsCollect all Lightbulbs of East Street.
  20 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Energy Collector
  Energy CollectorCollect 250 Energy.
  15 XP
  74% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Energy Expert
  Energy ExpertCollect 800 Energy.
  20 XP
  48% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Energy Seeker
  Energy SeekerCollect 50 Energy.
  10 XP
  89% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightbulb Detective
  Lightbulb DetectiveCollect 100 Lightbulbs.
  25 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightbulb Master
  Lightbulb MasterCollect all Lightbulbs of Sainte-et-Claire.
  50 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightbulb Seeker
  Lightbulb SeekerCollect 1 Lightbulb.
  10 XP
  87% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightbulbs Collector
  Lightbulbs CollectorCollect 10 Lightbulbs.
  15 XP
  78% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightbulbs Expert
  Lightbulbs ExpertCollect 50 Lightbulbs.
  20 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Lightning fast
  Lightning fastTravel through all wires of Sainte-et-Claire.
  35 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ North Town Energy
  North Town EnergyCollect 500 Energy in North Town.
  20 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ North Town Lightbulbs
  North Town LightbulbsCollect all Lightbulbs of North Town.
  20 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Photogenic
  PhotogenicUnlock the Photo mode.
  20 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Riddle Master
  Riddle MasterSolve all Kilearn Riddles.
  20 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ South Square Lightbulbs
  South Square LightbulbsCollect all Lightbulbs of South Square.
  20 XP
  18% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ South Town Energy
  South Town EnergyCollect 200 Energy in South Square.
  20 XP
  34% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Take a break
  Take a breakSpeak to all Kibblins during their break.
  50 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ That's one way to travel
  That's one way to travelUnlock fast travel.
  20 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Garland and the Lightbulbs
  The Garland and the LightbulbsBring back all Lightbulbs to Kishine.
  50 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Ghost and the Lamps
  The Ghost and the LampsMake the ghost of the lamp shop go away.
  20 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Girl and the Homework
  The Girl and the HomeworkHelp Sophie finish her homework.
  20 XP
  27% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Old Man and the Café
  The Old Man and the CaféHelp Michel watch his TV show.
  20 XP
  42% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Painter and the Lights
  The Painter and the LightsAllow Eugene to express his creativity in peace.
  20 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Quiche and the Hair Dryer
  The Quiche and the Hair DryerHelp Paul eat his quiche.
  20 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Spirit and The Mouse
  The Spirit and The MouseComplete the story.
  100 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Woman and the Pizzeria
  The Woman and the PizzeriaFix the Pizzeria problems.
  20 XP
  19% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ The Woman and the Stars
  The Woman and the StarsAllow Rose to see the meteor shower.
  20 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Unlimited Power!!
  Unlimited Power!!Collect 1500 Energy.
  25 XP
  25% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ Warm Bed
  Warm BedSleep on the top of a Kibblin-Box.
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ West Residence Energy
  West Residence EnergyCollect 100 Energy in the West Residence.
  20 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Spirit and the Mouse เป้าหมายความสำเร็จ West Residence Lightbulbs
  West Residence LightbulbsCollect all Lightbulbs of the West Residence.
  20 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  85% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  50 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก