The Tribe Must Survive

The Tribe Must Survive
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
30 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1950 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(30)
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ A New Dawn
  A New DawnSurvive the first night without losing someone
  20 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Ancestral Chief
  Ancestral ChiefWin the game on maximum Challenge Level
  150 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Ascension
  AscensionUnlock all Spiritual Aspects within a single Tree
  35 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Borrowed Time
  Borrowed TimeWin the game with every non-Insane Tribe Member carrying the Kiss of Death
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Brain Over Brawn
  Brain Over BrawnHave at least half of your Tribe Members work in Tinkeries
  30 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Carnivore
  CarnivoreWin the game without building a Crop Farm
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Close Call
  Close CallWin the game with less than 7 non-Insane Tribe Members remaining
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Copper Columns
  Copper ColumnsProduce 500 Copper in a single run
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Creatures of Comfort
  Creatures of ComfortKeep Tribe Discontent at or below 20 for 10 consecutive days
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Darkness Will Not Break Us
  Darkness Will Not Break UsHave no one be in Shock during the Eclipse
  80 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Elite Scavenger
  Elite ScavengerSurvive the Locust Disaster without building any Hunter's Halls
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Embrace the Carnage
  Embrace the CarnageTrigger at least 3 Riots, 3 Panics and 3 Inner Conflicts in a single run
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Eternal Flame
  Eternal FlameKeep the Fire active for 25 consecutive days
  50 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Expansionist
  ExpansionistBuild an Outpost in each of the Outer World regions
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Exterminator
  ExterminatorKill every Locust Hive during the Locust disaster
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ First of Many
  First of ManyLose your first run
  5 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ How Shocking!
  How Shocking!Have your entire Tribe fall into Shock
  30 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Jack of All Trades
  Jack of All TradesHave a Tribe Member with 7 or more Perks
  30 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Keep It Primitive
  Keep It PrimitiveWin the game without any Building Upgrades
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ No Compromises
  No CompromisesRemove 4 Factions from your Tribe through Inner Conflicts
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Out of the Stone Age
  Out of the Stone AgeUnlock all Building Upgrades in a single run
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Peace of Mind
  Peace of MindKeep Tribe Fear at or below 20 for 10 consecutive days
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Reeglob Dingdong? I don't think so.
  Reeglob Dingdong? I don't think so.Rename a Tribe Member
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Reject the Waste
  Reject the WasteSurvive the Cataclysm without putting any resources into the Monument
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Starting Six
  Starting SixHave your original Tribe Members survive through the game
  150 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Stop Poking Me!
  Stop Poking Me!Close the tutorial before fulfilling any steps
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Strength in Numbers
  Strength in NumbersGrow your Tribe to 200 Members
  80 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ The Tribe Survived
  The Tribe SurvivedSurvive all 100 days
  200 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Through the Long Night
  Through the Long NightSurvive the Eclipse
  40 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • The Tribe Must Survive เป้าหมายความสำเร็จ Transcendent Trifecta
  Transcendent TrifectaFully unlock all three Spiritual Aspect Trees in a single run
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก