Tortuga - A Pirate's Tale

Tortuga - A Pirate's Tale
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
26 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(26)
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ ... And Where Do the Stories Come From?
  ... And Where Do the Stories Come From?Raid a town
  5 XP
  41% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ A New Legend Awaits
  A New Legend AwaitsFinish the main storyline
  110 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ A True Dandy
  A True DandyAchieve full approval from 2 nations
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ After All, Why Shouldn't I Keep It?
  After All, Why Shouldn't I Keep It?Have possessed all types of ships
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ But You Have Heard of Me
  But You Have Heard of MeLose a sea battle
  5 XP
  72% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Curse of the Seven Seas
  Curse of the Seven SeasReach level 25 with your character
  50 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Devilishly Talented
  Devilishly TalentedRaid 666 convoys in one game
  50 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Double the Barrels, double the Fun
  Double the Barrels, double the FunFire both broadsides in one round
  5 XP
  54% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Eeligally Ambitious
  Eeligally AmbitiousWin your first sea battle
  5 XP
  95% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Fishing for Compliments
  Fishing for ComplimentsHave over 80% loyalty from at least 5 captains at the same time
  110 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Head First
  Head FirstRam the entirety of a convoy
  5 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Heavy Tunaing
  Heavy TunaingFully equip a Ship of the line exclusively with the best gear
  50 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ House Party!
  House Party!Possess a hideout
  5 XP
  36% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ I'm Somewhat of a Colonial Force Myself
  I'm Somewhat of a Colonial Force MyselfPossess 6 hideouts
  50 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Make It Rain
  Make It RainDistribute 1,000,000 Gold when dividing booty
  50 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Morally Flexible
  Morally FlexibleComplete a mission for each faction
  50 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ No Half Measures
  No Half MeasuresSink the entirety of a convoy
  5 XP
  87% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ O Captain! My Captain!
  O Captain! My Captain!Complete all captains' adventures
  110 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Oooh, We're Half Way There
  Oooh, We're Half Way ThereComplete 5 captains' adventures
  50 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Personal Matter
  Personal MatterBoard a ship
  5 XP
  86% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Pimp My Glide
  Pimp My GlideUpgrade a ship at the harbormaster
  5 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Pirate King
  Pirate KingPossess all hideouts
  110 XP
  0.9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Pufferfish
  PufferfishCapture 10,000 barrels of hemp in one game
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Sharing Is Caring
  Sharing Is CaringShare your entire booty
  50 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ Table for Six
  Table for SixSail with 6 captains
  5 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Tortuga - A Pirate's Tale เป้าหมายความสำเร็จ To the World's End
  To the World's EndComplete one captain's adventure
  5 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก