Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
65 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(65)
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ A Flame
  A FlameYou found your true love.
  50 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ A Spark
  A SparkYou started a romance.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Adventurous Archaeologist
  Adventurous ArchaeologistYou solved all the puzzles at the unidentified ruins.
  5 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Amends to the Dead
  Amends to the DeadYou wore the Halo Device.
  10 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Aviation Saviour
  Aviation SaviourPlaying on Daring, you did not let any shuttles be destroyed at the end of Chapter 1.
  10 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Chaos Incarnate
  Chaos IncarnateYou became a Votary (Heretical) on Daring difficulty or above.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Cleening Out the Tzeentch
  Cleening Out the TzeentchYou killed the Daemon of Tzeentch in the sewers under the Upperway.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Commorragh Survivors
  Commorragh SurvivorsYou completed Chapter 3.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Conspiracy
  ConspiracyYou completed the Prologue.
  5 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Curiosity Is Not a Vice
  Curiosity Is Not a ViceYou visited half of the optional locations.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Deepest Conviction
  Deepest ConvictionYou completed the game with any Conviction: Zealot on Daring difficulty or above.
  50 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Don't Stop the Exploration
  Don't Stop the ExplorationYou visited all optional locations.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Don't Touch This
  Don't Touch ThisPlaying on Daring, you did not let the Chaos Spawn consume any cultists at the end of the Prologue.
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Doom Trader
  Doom TraderYou performed 500 critical hits with your party members.
  5 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Exemplar
  ExemplarYou gained a third-tier doctrine.
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Expanse Calamity
  Expanse CalamityYou completed Chapter 4.
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Fear Not Obliteration
  Fear Not ObliterationYou killed an enemy with 100 damage dealt by one attack.
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Fully Prepared
  Fully PreparedYou removed all debuffs from the Rogue Trader before meeting Malice.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Grand Finale
  Grand FinaleYou finished the game.
  50 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Greatest Exploration
  Greatest ExplorationYou scanned all worlds and reported them to the Explorators.
  5 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Highrise
  HighriseYou completed a colony project of the highest tier.
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ How Did It All End?
  How Did It All End?You raised your own abomination.
  100 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Iron Judgement
  Iron JudgementYou decided the fate of Kiava Gamma.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Jungle Heat
  Jungle HeatYou resolved the crisis on Janus.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Light of the Astronomican
  Light of the AstronomicanYou charted a new path through the warp from one system to another.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Master of Trade
  Master of TradeYou completed 20 orders.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Merciful Soul
  Merciful SoulYou became a Votary (Iconoclast) on Daring difficulty or above.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ No Place Like Home
  No Place Like HomeYou secured Dargonus.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ No Stone Unturned
  No Stone UnturnedYou visited all the systems in the Koronus Expanse.
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Overcome and Overpower
  Overcome and OverpowerYou completed the game on Daring difficulty or above.
  100 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Pentakill
  PentakillYou killed 5 enemies with one attack.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Perfect Timing
  Perfect TimingYou restarted the shields on your flagship and received no damage to the hull while doing so.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Polyglot
  PolyglotYou learned the Necron language.
  5 XP
  0.7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Precise Defence
  Precise DefenceYou destroyed 30 torpedoes.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Preserve the Architecture
  Preserve the ArchitectureYou killed a defiler without destroying any of the 4 plasma batteries strengthening it.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Purge the Unclean
  Purge the UncleanYou destroyed at least one ship of every enemy fleet (pirates, Chaos, Asuryani, Drukhari, Necrons).
  5 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Rookie Skipper
  Rookie SkipperYou won your first void combat.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Silver-Tongued Diplomat
  Silver-Tongued DiplomatYou prevented 10 combats through dialogue.
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Stolen Star
  Stolen StarYou completed Chapter 1.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ The Dynasty Prospers
  The Dynasty ProspersYou completed the highest-tier colony project on each of your colonies.
  50 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ The Dynasty Restored
  The Dynasty RestoredYou reclaimed all the colonies of the von Valancius dynasty.
  50 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ The Emperor's Servant
  The Emperor's ServantYou became a Votary (Dogmatic) on Daring difficulty or above.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ The Rise
  The RiseYou gained a second-tier doctrine.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Those Who Are About to Die Salute You
  Those Who Are About to Die Salute YouYou let the Khymerae tear apart all the gladiators in the first battle in the Commorragh arena.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Too Fast to Die
  Too Fast to DieYou dodged 500 enemy attacks with your party members.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Trade Empire
  Trade EmpireYou completed Chapter 2.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Uncover the Ice
  Uncover the IceYou melted the ice planet.
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Unexpected Company
  Unexpected CompanyYou recruited a secret companion.
  5 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Void Wolf
  Void WolfYou won 10 void combats.
  50 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Whodunit?
  Whodunit?You discovered the truth about Theodora's death.
  50 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Rogue Trader เป้าหมายความสำเร็จ Work of the Holy Ordos
  Work of the Holy OrdosYou handed over Idira, Yrliet, and Marazhai to the Inquisition or executed them yourself.
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  5 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  10 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  0.3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก