Warhammer 40,000: Mechanicus

Warhammer 40,000: Mechanicus
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
34 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(34)
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ AoE-phobia
  AoE-phobiaComplete the game with the setting "AoE weapon" disabled at the start of a game
  40 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Architect Abortion
  Architect AbortionDefeat Neftusk
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Battle Servitor
  Battle ServitorUnlock Kataphron Breacher
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Celestial Cartography Catastrophe
  Celestial Cartography CatastropheDefeat Ekropis
  30 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Cohortus Maximus
  Cohortus MaximusReach a six Tech-Priest cohort
  30 XP
  0.8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Competent Cohort
  Competent CohortReach a four Tech-Priest cohort
  20 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Ding Dong Szaregon's Gone
  Ding Dong Szaregon's GoneDefeat Szaregon
  30 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ False God
  False GodFind and unlock a hidden moment
  40 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Fleshy Disposal
  Fleshy DisposalDefeat Ubjao
  20 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Galvanic Rifle
  Galvanic RifleUnlock Skitarii Ranger
  30 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Half a cog
  Half a cogReach 50% in the awakening gauge
  30 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Hard
  HardComplete the game in hard mode
  30 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Impatient destruction
  Impatient destructionDefeat Szaregon before the final countdown
  40 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Impossible
  ImpossibleComplete the game in Very Hard mode
  40 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Knowledge is power
  Knowledge is powerHave a Tech-Priest unlock a full Discipline tree
  20 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Legio Cybernetica
  Legio CyberneticaUnlock Kastelan Robot
  30 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Melee Machine
  Melee MachineComplete the game with the setting "Melee Only" selected at the start of a game
  40 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Mother of Xenarites
  Mother of XenaritesSide with Scaevola
  20 XP
  0.4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ No Omnissian Guidance
  No Omnissian GuidanceComplete the game with the setting "Canticle number" equals 0 at the start of a game
  35 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ No aid from the Omnissiah
  No aid from the OmnissiahComplete a mission without using any Canticles
  20 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Not the Men-of-Iron
  Not the Men-of-IronComplete the game with the "Ironman" mode activated
  50 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ One with the Machine
  One with the MachineHave a Tech-Priest unlock two full Discipline trees
  30 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Perma-live
  Perma-liveComplete the game with the "Permadeath" mode activated
  50 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Power Ranger
  Power RangerUnlock Skitarii Ranger Alpha
  30 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Radium Ready
  Radium ReadyUnlock Skitarii Vanguard
  30 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Sterile Perfection
  Sterile PerfectionSide with Videx
  20 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Taser Goad
  Taser GoadUnlock Skitarii Vanguard Alpha
  30 XP
  10% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ This is only the beginning
  This is only the beginningSurvive the first mission
  10 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Vivisected Vizier
  Vivisected VizierDefeat Mhelob
  20 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Watch them crumble
  Watch them crumbleDefeat Agrolekh
  30 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Warhammer 40,000: Mechanicus เป้าหมายความสำเร็จ Zero to Hero
  Zero to HeroComplete the game after starting with 0 Blackstone
  35 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0.2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0.1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก