วิดีโอเกมนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 17+ ปีขึ้นไปเท่านั้น

Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
66 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(66)
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  A friend in needRevive other players 50 times.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  A gross grossSurvive 144 Waves in total.
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  All of this has happened before…Complete Molten Nightmare on any difficulty.
  5 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  All roads lead to RomeComplete All Roads Lead To Hell! on any difficulty.
  5 XP
  33% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Bad BloodComplete Blood Count on any difficulty.
  5 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Blood splatteredReach Rank 5.
  5 XP
  63% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Chain reactionKill 50 Zombies in a row without missing a shot.
  10 XP
  43% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Choo choo!Complete Dead Ahead on any difficulty.
  5 XP
  60% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Cleanup on aisle 4!Kill a Suicider with his own explosives.
  5 XP
  55% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Come and get it! It's a running buffet!Kill 20+ enemies with 1 explosive.
  50 XP
  37% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Cranial blowout!Get an unbroken 10-headshot streak.
  10 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  DamnedbustersComplete Damnation Valley on any difficulty.
  5 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Double tapFinish a level with 5 or less zombies resurrecting.
  50 XP
  36% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Every bullet countsGet 3 headshots with one bullet.
  50 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Everyone's a mad scientist, life is the labComplete Terror Lab on any difficulty
  5 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Give me something to shoot!Kill a Sniper whilst they are jumping between vantage points.
  10 XP
  45% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  GoldEarn a Gold Medal on any chapter.
  100 XP
  49% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Gore soakedReach Rank 50.
  50 XP
  23% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Got your backKill 50 enemies that are actively attacking other players.
  5 XP
  26% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Gotcha, didn't I?Kill all Zombie Hand collectibles.
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  GroovyChange your characters appearance, such as with a hat or costume.
  5 XP
  59% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Hail to the king, baby!Reach Rank 100.
  100 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Have you tried turning it off and on again?Complete Terminal Error on any difficulty.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  He did Nazi that comingComplete Hell Machine! on any difficulty.
  5 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  HoarderFind all Journals, Comics, and hidden Weapon Upgrade Tokens.
  10 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I can do anything I want. I got gunsComplete the weapon mastery for 3 weapons.
  50 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I never liked them anywayKill a friend who has resurrected as a zombie.
  5 XP
  29% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I never redoubted you!Complete Dead Zeppelin on any difficulty.
  5 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I told you we should have gone to the beachComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Dead in the Water".
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I'm a survivor!Complete 20 waves in a row on any Horde Map.
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  I'm going deeper undergroundComplete Deeper than Hell on any difficulty.
  5 XP
  13% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  In the dark dark woods...Complete Rotten Coast on any difficulty.
  5 XP
  38% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Into the deepComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Into the Darkness".
  5 XP
  11% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Is it over?Complete the Campaign on any difficulty.
  5 XP
  27% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Just me and my trusty sidearmReach wave 6 on any Horde Map without picking up a Primary or Secondary weapon.
  10 XP
  1% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Kali MaComplete Abaddon Asylum on any difficulty.
  5 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Kill of the weekDrop a pallet of Artillery Shells on a Zombie
  10 XP
  30% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Leave the limbs you've lostSever 10,000 limbs.
  50 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Look mummy! A shark!Complete Zombie Zoo on any difficulty.
  5 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  None more hardComplete the Campaign on Nightmare difficulty.
  5 XP
  0.5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Not today you won'tComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "The Bitter End".
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  People don't change. We go round in circlesComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Graveyard Shift".
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Plane sailingComplete Alpine Blitz on any difficulty.
  5 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Say goodbye, creep!Kill a Zombie using the Blade Melee Special Attack.
  5 XP
  64% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Send me an angelPerform all Heroic Actions.
  10 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Shock therapyKill 20 zombies with Electric Punch Special Attack.
  5 XP
  22% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Shoot it, man! Shoot it in the head!Headshot a Zombie post resurrection.
  5 XP
  67% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Something wicked this way comesComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Caged Fear".
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Stand back boy!Kill 3 enemies with one blast from a Preacher.
  5 XP
  46% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Staring at ShadowsComplete 12 Waves and escape from Horde Map 'Undead Wood'
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Take a little bit of Italy with youComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Villa Della Morte".
  5 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Take them down screamingPerform a Takedown on a Blind Screamer.
  5 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  That's a lot of them, and only 4 of usComplete every campaign level with a full team of four players.
  50 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The bigger they are...Kill 5 Heavies with takedowns.
  5 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The blighters got through a second time.Complete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Frozen in Fear".
  5 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  The boat can leave now...tell the crewComplete Death Canal on any difficulty.
  5 XP
  47% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  They're coming to get you BarbaraComplete 12 consecutive Waves and escape from the Horde Map "Final Departure".
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  This is no Sunday School picnic!Complete the Campaign on Hard difficulty.
  25 XP
  7% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Total protonic reversalComplete Return to Hell on any difficulty.
  5 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Weapons expertComplete the weapon mastery for any weapon.
  10 XP
  17% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Weird scienceComplete Meat Locker on any difficulty.
  5 XP
  43% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Well equippedComplete a level with 5 Gold Level Perks equipped.
  5 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  What did you say, Blain?Complete 4 level sections without using a medkit.
  10 XP
  40% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  You're all going to die down hereComplete Hell Base! on any difficulty.
  5 XP
  31% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  You've got red on youPerform 50 Takedowns in total.
  50 XP
  33% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จที่ล็อกไว้
  Zombie killin' machineKill 5000 enemies of any kind.
  5 XP
  35% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก