Zoria: Age of Shattering

Zoria: Age of Shattering
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
64 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(64)
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Alchemy Ace
  Alchemy AceUnlock all Outpost Upgrades for The Black Cauldron (Alchemist).
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Ancient Secrets
  Ancient SecretsComplete Nulbarak.
  20 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Architect of Resilience
  Architect of ResilienceUpgrade 10 Outpost Systems.
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Artisan of the Epic
  Artisan of the EpicCraft an Epic Item.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Builder from the Brink
  Builder from the BrinkUpgrade 5 Outpost Systems.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Burgeoning Burrow
  Burgeoning BurrowUnlock all Outpost Upgrades for The Moonflower Burrow.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Can We Go Home Now
  Can We Go Home NowComplete Chapter V.
  40 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Catch 20
  Catch 20Reach Level 20 with 5 followers.
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Champion of Challenges
  Champion of ChallengesUnlock all Outpost Upgrades for the Missions.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Champion's Resolve
  Champion's ResolveComplete 15 Missions from the Missions Table.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Chaos Reigns
  Chaos ReignsDefeat the Chaos Knight.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Cleaning Out the Guardians
  Cleaning Out the GuardiansKill the Guardian in the Abandoned Outpost in The Shrieking Pass.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Commander 10/10
  Commander 10/10Reach Level 10 with your Commander.
  10 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Court Politics
  Court PoliticsEnter Thonargond Citadel by recruiting Sofja.
  20 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Digger's Distinction
  Digger's DistinctionMine 50 metal from the world.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Elixir Enthusiast
  Elixir EnthusiastUse 50 Potions during Combat.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Fallen in Battle
  Fallen in BattleDie in Combat.
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Feast amid Fray
  Feast amid FrayUse cooked food while resting for the first time.
  5 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ First Aid Forethought
  First Aid ForethoughtUse 10 Potions during Combat.
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ First Responder
  First ResponderUse 1 Bandage to remove Bleed.
  5 XP
  24% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Flora Fanatic
  Flora FanaticGather 50 plants from the world.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Gear Guardian
  Gear GuardianUse full repair of gear 20 times.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Guardian of the Keep
  Guardian of the KeepUnlock all Outpost Upgrades for the Keep.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Guardian of the Tome
  Guardian of the TomeUnlock all Compendium Stories.
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Handiwork Initiate
  Handiwork InitiateUpgrade 1 Outpost System.
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Harvesting Harbinger
  Harvesting HarbingerGather 25 plants from the world.
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Head On
  Head OnEnter Thonargond Citadel by assaulting Thonargond.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Hero's Beginning
  Hero's BeginningComplete 1 Mission from the Missions Table.
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ I, the Shatterer
  I, the ShattererComplete Chapter IV.
  40 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Inn Enjoyer
  Inn EnjoyerUnlock all Outpost Upgrades for Inn.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Izirian Menace
  Izirian MenaceComplete Chapter III.
  40 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Keeper of Knowledge
  Keeper of KnowledgeUnlock all Compendium Lore Pieces.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Land of Serenity Unveiler
  Land of Serenity UnveilerUse "Rest in Safe area" for the first time.
  5 XP
  16% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Live to Fight Another Day
  Live to Fight Another DayEscape Daeg Marastir.
  10 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Master of Gifts
  Master of GiftsUnlock the last ability in the tree.
  10 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Master of Respite
  Master of RespiteUse class rest bonuses 100 times.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Master of Versatility
  Master of VersatilityUse all classes trait abilities.
  15 XP
  48% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Mender's Maiden Move
  Mender's Maiden MoveUse the repair mechanic one time.
  5 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Miner's Merit
  Miner's MeritMine 25 metal from the world.
  5 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ No Rest for the Dead
  No Rest for the DeadFind all the dead that can be reanimated.
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ No Stone Unturned
  No Stone UnturnedVisit all the places in Zoria.
  25 XP
  68% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ On the Frontlines
  On the FrontlinesComplete Bilnaram Hills.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Oridian
  OridianComplete the Oridian Questline.
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Overlord of Inventory
  Overlord of InventoryFill all your backpack storage.
  5 XP
  20% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Persistent Beneficiary
  Persistent BeneficiaryUse class rest bonuses 20 times.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Restful Raider
  Restful RaiderUse all classes rest bonuses.
  20 XP
  36% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Rising Initiate
  Rising InitiateUse a classes trait ability for the first time.
  5 XP
  48% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Rolling Hills
  Rolling HillsComplete the questline in the Rolling Hills of Lerisea.
  15 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Seasoned Sojourner
  Seasoned SojournerRest 50 Times While Camping.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Seeker of Havens
  Seeker of HavensUser "Rest in Safe area" 20 times.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Serenade
  SerenadeComplete The Goblin Serenade.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Smithing Sovereign
  Smithing SovereignUnlock all Outpost Upgrades for the Blacksmith.
  10 XP
  4% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Solo Slayer
  Solo SlayerKill (any) boss with only one character in the party.
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Sorting Out Rithvale
  Sorting Out RithvaleComplete Chapter II.
  30 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Stories of Oricum
  Stories of OricumVisit the Tower of Oricum.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ The Ages
  The AgesCollect all the information on the Ages of Zoria.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ To Free a God
  To Free a GodFinish the game and allow Amaldir's Ascension.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ To Kill A God
  To Kill A GodFinish the game and prevent Amaldir's Ascension.
  25 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ To Teach a God
  To Teach a GodYou finished the game and taught Amaldir of another way.
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Unexpected Company
  Unexpected CompanyRecruit Amnesty in your roster.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Welcome to the Arena
  Welcome to the ArenaOpen the Arena in Rithvale.
  10 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Whispers of Recovery
  Whispers of RecoveryUser 20 Bandages to remove Bleed.
  10 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ Wrong Experiment
  Wrong ExperimentComplete the experiment in Thonargond Arena.
  10 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Zoria: Age of Shattering เป้าหมายความสำเร็จ You Better Run
  You Better RunComplete Chapter I.
  30 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก