ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

หากคุณพบข้อผิดพลาดในขณะที่เปิดเกม โปรดดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual C++ 2015.2017 และ 2019 Redistributable (เวอร์ชัน x64) โดยตรงจาก:
หากคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อ [email protected]