Forest Ranger Simulator

  • Forest Ranger Simulator-1ngeb
Take care of forgotten nature's treasure. Build, craft, feed, clean and manage your forest in Forest Ranger Simulator. Ensure its long-lasting beauty and become a flawless Forest Ranger!

นี่คือเกมเล่นระหว่างพัฒนา

เกมเล่นระหว่างพัฒนายังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา และตัวเกมอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น คุณอาจประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิด หรือองค์ประกอบระบบการเล่นแบบใหม่ ๆ ในระหว่างที่เล่นเกมนี้

คุณสามารถเล่นตอนนี้เพื่อสนุกกับเกมขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือจะคอยจนกว่าเกมจะมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

Take care of forgotten nature's treasure. Build, craft, feed, clean, and manage your forest in Forest Ranger Simulator.

WHAT CAN YOU DO IN THE FOREST RANGER SIMULATOR
⚒️ Build & Repair - seatings, benches, feeders, bridges, and more
🧰 Craft - create something useful out of not-useful items
📚 Learn - read and learn about real-life nature in your notebook
🐦 Feed - hungry animals such as ducks or birds need to be fed
⭐ Unlock Items & Badges - advance through the game to unlock new items and get rewards
🏃‍♂️ Explore - walk, run, drive, and watch beautiful nature by day and night
🗑️ Sort & Clean - help forest and clean it from garbage, lots of different trash needs sorting
💰 Buy and Sell - use the online store to earn some $
🪓 Gather - mushrooms, brushwood, timber, honey, and more
🌲 Take Care of the Forest - extinguish fires, get rid of traps, and more
DO WHAT YOU LIKE - it's a sandbox, play how you like it!
QUESTS
Forest Ranger always has his hands full. The number and variety of quests will not let anyone get bored. Some tasks you can complete without hurry, in others you will have to do a little jogging. Some will require the use of a car. We do not want to reveal too much. See for yourself.
CRAFTING
What is crafting in Forest Ranger Simulator? It's creating useful things from literally whatever you can find. Sometimes you'll definitely feel like MacGyver.
GATHERING
In order to create something you first have to tear it down. Specifically, we need to acquire materials for building and crafting. To build a table we will need wood. In addition, in the forest, we can find many other valuable things like mushrooms.
LEARNING
Forest Ranger Simulator is a game, however, we wanted to include as much valuable information from real life as possible in the game. Thanks to the notebook you will learn a lot about the work of a Forest Ranger, you will also find many interesting facts about forests, such as information about mushrooms. Learn by playing. The name simulator obliges.
WORKSHOP
Workbench. There's nothing like having everything at hand. Saw, pliers, hammer, paintbrush.... and many more tools ready to go. Why not build a bird feeder?
DAY & NIGHT
The profession of Forest Ranger is not a job from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Here you have to be on guard day and night. Remember that the night is dark, and the only light is the glow of the moon and your flashlight. Watching the sunset or the beauty of the moon.... priceless.
CLEANING
Forests, it's not just trees, leaves and animals, it's a ton of trash left by people. You will find more than 150 different trash here. Sometimes you will be surprised what you can find in the forest. Remember that everything has to be sorted. You have special trash garbage cans for this. Some skills as well as large garbage bags will be helpful in cleaning up.
EMERGENCIES
A Forest Ranger has to be alert at all times. You need to observe what's going on in your forest and quickly intervene with a threat. Maybe it's a smoldering fire, or maybe poachers have set up snares again.
Despite the fact that we were not able to raise enough money on Kickstarter, we worked hard so that nevertheless the mechanics and features presented even on the higher tiers could be included in the game. You will find them all already on the Early Access release of the game. They will, of course, be further developed.
Sandbox and Story Modes
It’s up to you to choose how you will contribute to saving the forests. Complete tasks, learn about the next stages of the game and learn many interesting facts about the life of the Forest Ranger and nature itself in quest/story mode. In sandbox mode, you are free like a bird. Do whatever you want. You can create a Statue of Liberty from trash if you are skillful and patient enough!
You’re not a Captain Planet
Don’t Look Up! The problem is closer than you think. The valley you live in is entirely covered with trash. Hunker down, grab a bin liner, and let your area challenge. Look for them, find them, grab them, sort them, and get rid of them once and for all. Pay attention to the constraints of your body - if you collect too much, you may have a hard time carrying it back home. So, firstly plan it wisely, and then, maybe a new set of wheels can help you out.
Learn to Go Green
There are over 150 different trash in the game. Learn how to sort them. Sometimes you can find a real treasure in the rubbish - a really rare and valuable object. What to do with them? One option is to sell it on the market and instead buy new tools, chic furniture for your place, or even, buy your own car to scale up your business! No worries, if you really like something you found, simply keep it and use it to decorate your house. It’s all up to you!
Do or do not, there is no trying!
As a forest ranger, your job will be to take care of the forest. The plague of today's times is garbage. Forests are flooded with rubbish! Firstly you will need to look for them and recognize what type of trash is it. As in real life nowadays you can’t throw them all into one bin. Accurate sorting can be profitable as some of the trash is not really trash as you can sell it online for some bucks. Good forest ranger needs to take care of animals living in the woods. Give some food to hungry birds, build a bird feeder, and remove the traps left by poachers.
Build bee yards in the forest, buy and build birdhouses, and repair hives. Don’t forget to take care of animals and remove animal traps, make sure you prevent fire and do more, so much more.
Real-life simulation
Discover a unique in-game but known in-life trash sorting mechanic, proper day and night differences, where night means is really dark, special immersive lifting and carrying objects. Heaven is under our feet as well as over our heads. Explore the forests, discover and learn about plants, herbs, and mushrooms. Meet and observe animals. Try not to get lost after sunset, appreciate the reflections of the sunrise. Slow down and relax.
Remember that a portion of revenues from the game will be donated to foundations all over the world that are dedicated to plating new forests.
    • Forest Ranger Simulator-rf6l6
    • Forest Ranger Simulator-wa0cn

ข้อกำหนดของระบบ Forest Ranger Simulator

ขั้นต่ำ

แนะนำ

OS versionWindows 7 32-bit,64-bit or later
OS versionWindows 10
CPUi5-2500 3.30 GHz
CPUIntel Core i7
Memory8GB
Memory8GB
GPUNVIDIA GeForce 780 GTX or AMD Radeon Radeon R7 260X series card or higher
GPUNVidia GeForce GTX 1060
DirectXDirectX 10
DirectXDirectX 10
Storage15GB
Storage15GB
SoundCardDirectX compatible
SoundCardDirectX compatible
ภาษาที่รองรับ
  • เสียง: English
  • ข้อความ: Chinese (Simplified), English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish (Spain), Turkish
All Rights Reserved