The Six Dragons

The Six Dragons is for those players who like MMO games but want their peace while playing, while it also offers multiplayer experiences, such as MMO-like Marketplace, World Events, Rift Bosses and other unique features

นี่คือเกมเล่นระหว่างพัฒนา

เกมเล่นระหว่างพัฒนายังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา และตัวเกมอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น คุณอาจประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิด หรือองค์ประกอบระบบการเล่นแบบใหม่ ๆ ในระหว่างที่เล่นเกมนี้

คุณสามารถเล่นตอนนี้เพื่อสนุกกับเกมขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือจะคอยจนกว่าเกมจะมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ก็ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

นี่คือเกมบล็อกเชน/NFT

เกมนี้รองรับ หรือมีการใช้งานบล็อกเชน เทคโนโลยี NFT หรือสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในเกม การคืนเงิน และการสนับสนุนลูกค้าจะได้รับการจัดการโดยผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้

โปรดทราบว่าผู้เล่นควรทำการค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนที่จะซื้อสกุลเงินดิจิทัล หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ การซื้อของผู้เล่นผ่านแหล่งตลาดบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง และ Epic Games ไม่สนับสนุนให้มีการซื้อ หรือขายสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

A Multiplayer experience in a Single player game

Info
Welcome to The Six Dragons.
Discover 256km2 of Open-World full of surprises, escape 1 billion dungeons, craft and enchant items.
The Game
TSD is a feature-rich, fantasy Open World RPG inspired by iconic RPG titles. The game features a huge 256km2-long world, full of loot, opportunities, fights, and excitement. The player can freely explore, farm, harvest, and craft 100s of unique items, constantly improve the arsenal by enchanting, and finally fight the most epic monster battles for the most precious loot.
The game has been in development for over five years and is going through significant upgrades to ensure an amazing experience. With that being said, all the users of the early versions should be aware that the game will be in development and not in its final version. Thus, constant updates and minor issues may exist and should be expected. Our current, tentative roadmap contains two game modes, “Open World” and “Story Mode” but additional game modes are being considered.
Key Gameplay Aspects
 • Creating your path: Build your own class
  Players can build their own class, with a unique combination of abilities from three different class tress. The Wizard, the Warrior, and the Cleric.
  Those three categories of abilities were selected to include the necessary level of diversity in terms of gaming styles, allowing each player to build countless combinations of skills. The Wizard tree is focused on magical spells, Warrior tree on physical abilities, and the Cleric tree on healing abilities. At the moment, each tree will feature 33 abilities, and many more will be added.
 • Swords, Staffs, or Maces? Whatever fits your gameplay style
  Swords are favoring Warrior play-styles, Staffs will fit better to players with a focus on Wizard spells, and Maces are a more balanced option for hybrid player classes. At the moment there are 26 different sword types, 26 different staffs, and you guessed it right 26 types of maces.
 • Crafting & Enchanting Galore
  The game is all about crafting. There are 300+ recipes available for ambitious blacksmiths, including weapons, armor parts, and jewels. Farm for materials, win battles to receive important ingredients and go straight to the crafting station of the nearest village. Your shiny craft awaits. If you want more power for your crafted items, look for those ultra-rare scrolls of enchanting that will improve the stats of your inventory (up to +15 level). Watch out for the scrolls with a 100% success rate, otherwise, you run the risk of breaking and losing your item if the enchanting fails.
 • Astounding Open World
  In those 256km2 of open land, you will never be bored. Forests, mountains, volcanos, lakes, and rivers, surrounded by fearless monsters that will hunt you down. Fully dynamic weather with seasons, teleports for fast travel, arenas for boss fighting, portals for mysterious dungeons and many quests. Discover villages and castles. Staying on the right areas and entering the matching for you level dungeons & arenas is a wise strategy to strengthen and prepare adequately. You are free to go wherever you go, but if you step foot in the wrong area no one but your weapon can save you.
 • Companions
  TBA
 • AI PvP with your Companions
  Equip you companions with the best equipment you can and go to sleep, they will fight for you when other AI Companions invade. Or invade other player's companions! TBA
What TSD doesn't offer
TSD is a unique experience, but if you are here for the story, AAA graphics, and quests then that might not be your game.
TSD features a unique system for players that like grinding for loot, crafting, enchanting and being their own master on their world, while at the same time "interact" with players via marketplace and other events such as Rift Bosses and Area Progress, in which players do tasks on specific world tiles together, each on their own world, to 100% an area and spawn a Rift boss with shared HP, that everyone fights on their own world and rise in the standings board of contribution.
You will have your daily quests, and tasks if you want to, grind, craft, enchant your items and go to the billion of dungeons available for extra loot!
AAA graphics, yeah we don't have that either, we are a small team, we use assets by independent developers and we manipulate them to our standards.
TSD is a game that you will either love or hate, good thing is free so you can check out yourself. What we promise is that we do our best to improve the game daily!
Blockchain Capabilities
Blockchain is optional, and it will take time to even find how to have blockchain features in your gameplay, enjoy the game and if you end up wanting something different, TSD has the most deep Web3 implementation ever created, and a unique feature that you can become a Blacksmith renting your recipes knowledge with other players for a fee, just find the Blockchain Village! Read F.A.Q for more info.

ข้อกำหนดของระบบ The Six Dragons

ขั้นต่ำ

แนะนำ

OS versionWindows 7
OS versionWindows 10/11
CPUCore i5-9400F/Ryzen 5 2600 or equivalent
CPUCore i7-12700/Ryzen 5800x or equivalent
Memory8
Memory16
GPURX 5600/RTX 1060 6gb or equivalent
GPURX 7600/RTX 3060 12gb or equivalent
DirectXDirectX 11
DirectXDirectX 11
Storage20 GB - SSD
Storage20 GB - SSD m.2
ภาษาที่รองรับ
 • เสียง: English
 • ข้อความ: English
© 2024 BlockPegnio. All rights reserved. The content, graphics, design, and other materials on this website are protected by copyright and other intellectual property laws. Unauthorized reproduction, distribution, or use of any content from this website is strictly prohibited. THE SIX DRAGONS™ is a trademark of BlockPegnio. All other trademarks, logos, and service marks displayed on this website are the property of their respective owners. This product and its content are provided on an "as is" basis without any warranties, express or implied. BlockPegnio disclaims all warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property. In no event shall BlockPegnio be liable for any damages arising out of the use or inability to use the materials on this website, even if BlockPegnio or an authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. By accessing this website, you agree to be bound by the Terms of Use and Privacy Policy. For inquiries regarding this product or its content, please contact [email protected].