คำเตือนเกี่ยวกับอาการลมชัก

คำเตือนสำคัญด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอเกม

การชักจากแสงกระตุ้น
มีคนจำนวนน้อยมากที่อาจมีอาการชักเมื่อเห็นภาพบางอย่าง รวมถึงแสงกระพริบและลวดลายบางอย่างที่ปรากฏในวิดีโอเกม แม้แต่คนที่ไม่เคยมีประวัติการชักหรือเป็นลมชัก อาจมีอาการที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยที่อาจก่อให้เกิด "การชักจากแสงกระตุ้น" ขณะเล่นวิดีโอเกมได้
การชักเหล่านี้อาจมีอาการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง วิงเวียนศีรษะ ตามัว ตาหรือใบหน้ากระตุก แขนหรือขากระตุกหรือสั่น เลอะเลือน สับสน หรือเสียการรับรู้ชั่วคราว
นอกจากนี้ การชักอาจทำให้หมดสติหรือเกิดการหดเกร็ง ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บจากการล้มหรือกระแทกกับวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงได้
หยุดเล่นเกมในทันทีและปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการใดๆ เหล่านี้ ผู้ปกครองควรดูแลและถามผู้เยาว์เกี่ยวกับอาการข้างต้น เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นมีโอกาสเกิดอาการชักในลักษณะนี้มากกว่าผู้ใหญ่ โอกาสการเกิดการชักจากแสงกระตุ้นอาจลดลง หากทำตามวิธีป้องกันดังต่อไปนี้: นั่งจากหน้าจอให้ไกลขึ้น ใช้จอที่เล็กลง เล่นในห้องที่มีแสงสว่าง ไม่เล่นเกมขณะง่วงนอนหรืออ่อนเพลีย
หากคุณหรือญาติของคุณมีประวัติการชักหรือเป็นลมชัก โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นเกม