Workers & Resources: Soviet Republic

สร้างสาธารณรัฐโซเวียตจากประเทศที่ยากจนให้เป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรม ด้วยเมืองที่มีระบบห่วงโซ่การผลิตที่ซับซ้อนและจำลองระบบเศรษฐกิจโลกเต็มรูปแบบ ดูแลความเป็นอยู่ของพลเมือง โอบอุ้มพวกเขาตั้งแต่วัยเรียนถึงวัยทำงาน ไปจนผู้ภักดีต่อพรรค หรือกระทั่งอาชญากรรมต่างๆ
เพิ่มเกมอื่นๆ ของ HOODED HORSE ในรายการที่อยากได้จากการสร้างเมืองสู่กลยุทธ์สุดยิ่งใหญ่ จากยุทธวิธีแบบ Turn-Based สู่ RTS ดูเกมกลยุทธ์เพิ่มเติมจาก Hooded Horse
Workers And Resources: Soviet Republic-1rcte

เกี่ยวกับเกมนี้

บริหารจัดการสาธารณรัฐของคุณทุกแง่มุมในเกมสร้างเมืองธีมโซเวียตนี้ การจัดการเศรษฐกิจโดยมีการวางแผน จะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ ตั้งแต่ทรัพยากรแร่ การผลิตสินค้า และการให้บริการต่างๆ ใช้อำนาจในมือคุณตัดสินใจทางเลือกที่จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของพลเมือง และสร้างความจงรักภักดีสูงสุดต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการก่อสร้าง การคมนาคม การค้า สุขภาพ การศึกษา ความบันเทิง การท่องเที่ยว หรือในแง่มุมอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมภายในเมือง คุณจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การเข้าถึงทรัพยากร และยกระดับคุณภาพ สัมผัสการจำลองเชิงลึกของระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลก พร้อมกับค้นหาแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งแร่ และดินแดนที่มีศักยภาพต่อการสร้างชาติของคุณให้รุ่งเรือง ฟังสถานีวิทยุเปิดเพลงสดุดี และเสียงกู่ร้องชื่นชมยินดีของประชาชนในสาธารณรัฐโซเวียตอันรุ่งโรจน์ของตน
Workers And Resources: Soviet Republic-oxzjx
Workers And Resources: Soviet Republic-t1atz
การจำลองที่ซับซ้อนหลายอย่างทำให้เมืองของคุณมีชีวิตชีวาในเกม Workers & Resources: Soviet Republic ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาสินค้าในตลาดโลก การจ่ายกำลังไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสม หรือการจัดหาพลังงานความร้อนที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว ทุกอย่างสามารถรับมือได้ด้วยการวางแผนลงมือทำอย่างถูกต้อง คุณสามารถปรับตั้งค่าภายในเกมได้ตามต้องการเพื่อความซับซ้อนในแต่ละด้าน นักวิศวกรโยธา นักวางผังเมือง นักเศรษฐศาสตร์ และผู้ที่ชื่นชอบเกมการจำลอง จะได้สัมผัสกับกลไกที่ตนชื่นชอบ
 • บริหารประเทศของคุณด้วยสกุลเงินรูเบิลและดอลลาร์ คอยรักษาสมดุลการค้าระหว่างตลาดโลกตะวันออกและโลกตะวันตก เจรจาซื้อขายกับนานาอารยประเทศ จากทั้งสองฟากฝั่งดินแดนม่านเหล็กเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินตรา ทรัพยากร และเทคโนโลยีอันล้ำค่า แม้ว่าคุณจะบริหารงานตามระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนในแบบโซเวียต แต่ก็อย่าได้ลืมว่า ประเทศของคุณนั้นเพิ่งเริ่มสร้าง และคุณไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด จึงมีอิสระที่จะร่วมค้าขายกับทั้งกลุ่มประเทศตะวันตกและกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียต และเพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ตัวคุณ ความภักดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงนับเป็นทางเลือกเสมอ แต่การทำให้ตลาดเต็มไปด้วยสินค้าของคุณฝั่งเดียวก็อาจทำให้ผลตอบแทนจากอีกฝั่งลดลง และการหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับอีกฝ่ายอาจทำให้คุณถูกตัดขาดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจเป็นประโยชน์ต่อชาติได้
 • สร้างความคุ้นเคยกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและสมจริง ด้วยสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 30 รายการในการจัดซื้อ ผลิต และขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และวัสดุเหลือใช้นั้น ล้วนมีสถานที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บ มียานพาหนะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง และโครงสร้างเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการขนถ่าย โดยของเหลวจะถูกเก็บไว้ในถัง และเคลื่อนย้ายโดยใช้ท่อและปั๊ม หรือบรรทุกบนยานพาหนะที่มีถังบรรทุก และแร่ที่ขุดได้จะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บมวลรวม และเคลื่อนย้ายด้วยสายพานลำเลียง รถบรรทุกพื้นเรียบ และตู้รถไฟ ส่วนสินค้าแปรรูปจะถูกจัดส่งโดยรถบรรทุกและตู้รถไฟแบบมีหลังคา และเก็บไว้ในโกดังสินค้า คุณสามารถจัดระเบียบรถยกสำหรับการลากระยะสั้น สร้างเครือข่ายสายพานลำเลียงที่ซับซ้อนเพื่อลดการพึ่งพายานพาหนะ หรือใช้รถไฟเพื่อลากสินค้าจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานของประเทศ โดยคุณจะต้องใช้ทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องบินขนส่งสินค้า รถไฟบรรทุกสินค้า ไปจนถึงเฮลิคอปเตอร์ขนส่งสินค้า เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
 • งานโยธา ตั้งแต่ถนน สะพาน อาคารที่พักอาศัย และโรงงานทุกแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วางรากฐานจนเสร็จสิ้น ด้วยต้นทุนทรัพยากรที่สะท้อนถึงขนาดของโครงการ ชำระค่าใช้จ่ายวัสดุในอัตราตลาดเพื่อดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากแรงงานต่างด้าว หรือจัดตั้งสำนักงานก่อสร้างและจัดหางานให้กับพลเมืองของคุณ ในขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังไซต์ก่อสร้างเพื่อลงแรงก่อสร้างทุกสิ่งด้วยทรัพยากรที่ได้มาในท้องถิ่น อาคารต่างๆ สามารถต้องการใช้สิ่งต่างๆได้ตั้งแต่งานแผงสำเร็จรูป ไปจนถึงคานเหล็ก กรวด คอนกรีต และอื่นๆ อีกมากมาย โดยคุณสามารถผลิตและจัดหาในท้องถิ่น หรือนำเข้าเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายและสะดวกขึ้น ว่าแต่ คุณจะสร้างประเทศให้เป็นสาธารณรัฐที่พึ่งพาตนเองได้ หรือจะใช้ประโยชน์จากตลาดต่างประเทศเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วล่ะ
Workers And Resources: Soviet Republic-10b24
Workers And Resources: Soviet Republic-ziybj
ประเทศชาติจะไร้ความหมายหากไร้ซึ่งประชาชน พวกเขาบากบั่นทำนา อบขนมปัง และใช้เครื่องจักรกลหนักในอุตสาหกรรมที่ทำให้วงล้อของอุตสาหกรรมขับเคลื่อน การดูแลให้ผู้คนมีความสุขและแสดงความภักดีออกมานั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ
 • ตามติดชีวิตพลเมืองของคุณตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต จัดหาสิ่งของที่จำเป็น เช่น อาหารและเสื้อผ้า (และสุรา) ให้พวกเขา ในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการว่าจ้างงานได้ หมั่นคอยสอดส่องระวังผู้ที่ไม่ภักดีต่อรัฐ เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมได้ และการที่มีประชากรประสิทธิภาพต่ำนั้นอาจส่งผลเสียต่องานในองค์รวม บ่อยครั้งคุณก็ควรจะไม่ให้พวกเขาเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที่พวกเขาอาจทำเรื่องอันตรายมากกว่าเรื่องดี คุณจึงต้องคอยติดตามความสุขและความภักดีโดยรวมของประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เลือกจะจากไป - ทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเลือกที่จะพึ่งพาการโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้พลเมืองของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • สิ่งที่ประชาชนต้องการก็สามารถนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือผลิตในท้องถิ่นผ่านระบบห่วงโซ่การผลิตที่ซับซ้อนก็ได้ ในท้องทุ่งกว้างใหญ่นั้นคุณสามารถเก็บเกี่ยวธัญพืชที่นำไปทำเป็นขนมปังและเหล้าได้ที่โรงงานผลิตอาหารและโรงกลั่น ในส่วนโรงงานเสื้อผ้าก็จะผลิตเสื้อผ้าตราบใดที่มีผ้า ซึ่งในทางกลับกันก็จะผลิตที่โรงงานผ้าโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตร สารเคมี และน้ำ ผลิตหรือนำเข้าสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่สิ่งจำเป็นที่กล่าวมาข้างต้นไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือยในส่วนของวิทยุและโทรทัศน์ และจากนั้นก็ขนส่งจากโรงงานไปยังโกดัง แจกจ่ายไปยังร้านค้าในเขตพื้นที่ ที่พลเมืองของคุณสามารถหาซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนได้
 • มีบริการที่จำเป็นมากมายที่พลเมืองของคุณจะต้องการเช่นกัน ไฟฟ้า น้ำ และความร้อนจำเป็นต่อการอยู่รอด โดยแต่ละบริการมีห่วงโซ่อุปทานของตนเองที่ต้องดูแลรักษา ระวังความต้องการที่ขึ้นลงไปตามฤดูกาล เตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวที่รุนแรง ไม่เช่นนั้นประชากรของคุณจะลดลงกะทันหันอย่างน่าเศร้า การศึกษามีการจัดให้ผ่านทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะเปิดโอกาสการจ้างงานให้กับบุคลากรในประเทศของคุณ อีกทั้งเป็นการปลดล็อกการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และขีดความสามารถด้านการผลิตในประเทศของคุณ ความบันเทิงจะอยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะและโรงละครท้องถิ่น รวมทั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ในขณะที่สมรรถภาพทางร่างกายก็ให้บริการจากสระว่ายน้ำและสนามกีฬาในท้องถิ่น การดูแลให้มีบริการเหล่านี้พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ผ่านระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชากรที่มีสุขภาพดีและมั่งคั่ง
Workers And Resources: Soviet Republic-cowei
Workers And Resources: Soviet Republic-1vwc0
จากถนนสู่ทางรถไฟ และจากทะเลสู่ท้องฟ้า การบริหารการขนส่งสินค้าและผู้คนมีความสำคัญต่อสถานะเศรษฐกิจของรัฐ เมื่อประเทศของคุณขยายตัวและหัวเมืองต่างๆ พัฒนาขึ้นรอบๆ ศูนย์กลางทรัพยากรที่มีมากมายในแผนที่ภาพรวมขนาดใหญ่ คุณจะได้ขยายเครือข่ายการคมนาคมขนส่งให้รุดหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
 • รถบัส รถราง รถไฟ รถไฟใต้ดิน เรือ และเครื่องบินนับเป็นบริการขนส่งสาธารณะเพื่อบริการให้ผู้คนเดินทางได้ไกลยิ่งขึ้น จับจ่ายสินค้าในแดนไกล หรือให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในโรงงานและเหมืองแร่ที่อยู่ห่างไกล ใช้ระบบการสื่อสารที่โยงใยถึงกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้คนในพื้นที่กว้างใหญ่นี้ หรือแม้กระทั่งการให้บริการรถรางและคอยปูถนนลูกรังขรุขระให้ราบเรียบเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลของคุณได้
 • รถบรรทุก รถไฟ เครื่องบินขนส่งสินค้า และเรือบรรทุกสินค้านั้นสำคัญต่อการขนส่งทรัพยากรทางไกล โดยยานพาหนะนั้นจะมีหมวดหมู่ย่อยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละคันเป็นปัจจัยกำหนดประเภทของสินค้าที่ยานพาหนะดังกล่าวสามารถขนส่งได้ การใช้บริการยานพาหนะบางประเภทได้อย่างจำกัดนั้น อาจเป็นการบังคับให้คุณสำรวจวิธีการเดินทางวิธีอื่นที่คุณลืมนึกถึง หรือคุณอาจสร้างเส้นทางเชื่อมต่อตามแนวชายแดนเพื่อเปิดการค้ากับมหาอำนาจต่างชาติแทนก็ได้
 • สร้างสนามบินตามแบบที่คุณต้องการ วางแผนการวางสัญญาณรถไฟ และออกแบบทางแยกต่างระดับที่ซับซ้อนเพื่อปรับแต่งเครือข่ายการขนส่งสาธารณะให้เป็นไปในแบบฉบับของคุณอย่างแท้จริง ป้ายจราจรจะส่งผลต่อการใช้ความเร็วและการขับขี่ยานพาหนะ ความยาวของรันเวย์เองก็จะเป็นปัจจัยกำหนดการลงจอดของเครื่องบินประเภทต่างๆ และคุณยังสามารถสร้างสถานีรถไฟสำหรับผู้โดยสารหรือสินค้า โดยมีจุดเข้าถึงสำหรับปั๊ม สายพานลำเลียง และรถยกเพื่อหลอมรวมเข้ากับวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
 • อนุญาตให้ประชาชนซื้อรถยนต์เพื่อการเดินทาง แต่ควรจำกัดการใช้ยานพาหนะดังกล่าวตามระดับการศึกษาหรือความภักดีของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากสิทธิเสรีในการเดินทางและความแออัด และด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่วางแผนไว้อย่างดีนั้น คุณจะควบคุมการสัญจรของพนักงาน ผู้โดยสารและทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่

Cableway Lover
25 XP
Disciple of Planned Economy
25 XP
Master of Research
75 XP
Nature Lover
75 XP
Novice to Planned Economy
25 XP

Workers & Resources: Soviet Republic DLC และส่วนเสริม

ข้อกำหนดของระบบ Workers & Resources: Soviet Republic

ขั้นต่ำ

แนะนำ

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการWindows® 10 (64-bit)
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการWindows® 10 (64-bit)
CPUIntel® Pentium® G3250 (dual-core) / AMD® FX-Series™ FX-9590 (quad-core)
CPUIntel® Core™ i3-4160 (dual-core) / AMD® Ryzen™ 3 2200G (quad-core)
หน่วยความจำแรม 6 GB
หน่วยความจำแรม 8 GB
GPUNVIDIA® GeForce® GTX 650 (2 GB) / AMD® Radeon™ HD 7770 (2 GB)
GPUNVIDIA® GeForce® GTX 760 (2 GB) / AMD® Radeon™ HD 7870 (2 GB)
DirectXDirectX 11
DirectXDirectX 12
พื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 9 GB
พื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 9 GB
ภาษาที่รองรับ
 • เสียง: อังกฤษ
 • ข้อความ: จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน (สเปน), โปรตุเกส (บราซิล), รัสเซีย, ตุรกี, ยูเครน, ญี่ปุ่น, ฮังการี, เกาหลี, โปแลนด์, บัลแกเรีย
Trademarks, tradenames, and copyrights are property of their respective owners, 3Division (2024) and Hooded Horse Inc.™ (2024). All Rights Reserved.