เนื้อหาจะผูกเข้ากับบัญชี Epic Games ตลอดไป ดังนั้น ตรวจสอบให้ดีว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ถูกต้องเมื่อได้รับแจ้ง