Epic Games mağazası Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Epic Games mağazası Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Bu Sözleşme, Yazılım üzerinden eriştiğiniz Hizmetler ve yaptığınız satın alma işlemleri dâhil olmak üzere Yazılımın tarafınızca kullanımıyla ilgili haklarınızı ve yükümlülüklerinizi açıklayan yasal bir belgedir. Yazılımı indirerek veya kullanarak ya da diğer yollarla bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizi belirterek, bu Sözleşmenin şartlarına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyor veya edemiyorsanız lütfen bu Yazılımı indirmeyin ya da kullanmayın.
Uygulamalarımızı anlamak için lütfen Yazılım ve Hizmetleri kullanımınızı da düzenleyen ve https://www.epicgames.com/tos adresinde bulunan Epic’in Hizmet Şartları tarafından da düzenlenir. Yazılımı indirerek veya kullanarak Epic’in Hizmet Şartlarını da kabul etmiş ve Epic’in Gizlilik Politikasını okuduğunuzu beyan etmiş olursunuz.
Bazı sözcükler veya ifadeler, bu Sözleşmede belirli anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. İlgili sözcükler ve ifadeler aşağıda Bölüm 16’da tanımlanmıştır.
NOT: BU SÖZLEŞME, BÖLÜM 12’TE AYRINTILI OLARAK AÇIKLANDIĞI ÜZERE, TOPLU DAVA HAKLARINDAN VAZGEÇİLMESİNE BAĞLIDIR.

1. Lisansın Verilmesi

Epic, Yazılım ve Hizmetleri kişisel, ticari olmayan kullanımınıza yönelik olarak kullanmanız için size kişisel, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez sınırlı bir hak ve lisans (“Lisans”) vermektedir. Epic’in Lisans kapsamında size verdiği haklar bu Sözleşmenin şartlarına tabidir ve Lisansı yalnızca geçerli tüm şartlara uymanız durumunda kullanabilirsiniz.
Lisans bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarihte yürürlüğe girer. Yazılım bu Lisans kapsamında size lisanslanır, satılmaz. Lisans size Yazılım üzerinde herhangi bir tasarruf veya mülkiyet hakkı tanımaz.
Belirli Yazılım ve Hizmetler, örneğin Yazılıma Özgü Koşullar dâhil olmak üzere, söz konusu Yazılım veya Hizmete özel ek koşullara tabi olabilir. Ek koşullara tabi olan bir Yazılım veya Hizmeti kullandığınızda bu ek şartları kabul etmiş olursunuz.

2. Lisans Koşulları

Yazılımla veya yazılımın bölümleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hiçbirini yapamazsınız: (a) ticari olarak veya promosyon amaçlı kullanmak; (b) bir kerede birden fazla cihazda kullanmak; (c) kopyalamak, çoğaltmak, sergilemek, sahnelemek veya bu Sözleşmede veya Yazılıma Özgü Koşullarda açıkça yetkilendirilmeyen başka bir şekilde kullanmak; (d) satmak, kiralamak, leasing ile kiralamak, lisanslamak, dağıtmak veya başka bir şekilde devretmek; (e) tersine mühendislik, kaynak koddan türetme, değiştirme, uyarlama, dönüştürme, yeniden derleme veya kaynak kodunu oluşturma veya ona dayalı türev çalışmalar yapma; (f) içinde yer alan herhangi bir tescil bildirimi veya etiketi ya da güvenlik teknolojisini kaldırmak, devre dışı bırakmak, atlatmak veya değiştirmek; (g) herhangi bir çevrim içi veya diğer oyun modunda avantaj sağlamak için herhangi bir yetkisiz yazılım programı oluşturmak, geliştirmek, dağıtmak veya kullanmak; (h) fikrî mülkiyet, tanıtım veya gizlilik hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü tarafların haklarını çiğnemek veya ihlal etmek için kullanmak; (i) geçerli herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal ederek onu kullanmak, ihraç etmek veya yeniden ihraç etmek; veya (j) Epic’in tek takdirine bağlı olmak kaydıyla, Yazılım veya Hizmetlerin, diğer kullanıcılar tarafından Epic’in öngördüğü şekilde kullanılmasını olumsuz etkileyecek hile, taciz, küfürlü veya saldırgan dil kullanımı, oyundan vazgeçme, oyun sabotajı, istenmeyen posta, sosyal mühendislik veya dolandırıcılık gibi hareketlerin de yer aldığı ancak bunlarla sınırlı olmayan davranışlarda bulunmak.

3. Güncellemeler ve Yamalar

Epic, Yazılımı veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz için kurulması gereken Yazılım yamaları, güncellemeleri ya da yükseltmeleri sunabilir. Epic size bildirimde bulunmadan Yazılımı uzaktan güncelleyebilir ve siz bu Sözleşme ile Epic’in yamalar, güncellemeler ve yükseltmeler uygulamasına izin vermiş olursunuz. Epic herhangi bir zamanda Yazılımın veya Hizmetlerin herhangi bir bölümüne erişiminizi değiştirebilir, askıya alabilir, durdurabilir, ikame edebilir, geri verebilir ya da kısıtlayabilir. Yazılım veya Hizmetleri kullanmanız neticesinde, herhangi bir oyun içi ödül, başarı ve karakter seviyesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılım veya Hizmetlerin herhangi bir yönüne ya da özelliğine ilişkin parasal veya başka bir şekilde hiçbir faydanın size verilmediğini kabul edersiniz. Ayrıca, Yazılımın veya Hizmetlerin tarafınızca kullanımıyla ilgili karakter verileri, oyun ilerleme durumu, oyun kişiselleştirmesi veya diğer verilerin Epic tarafından uygulanan bir yama, güncelleme veya yükseltmenin ardından ortaya çıkan durumlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Epic tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan herhangi bir zamanda kullanımınızdan çekilebileceğini de kabul edersiniz. Yazılımla veya Hizmetlerle ilgili olarak Epic’in hiçbir bakım veya destek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.Modlar

Epic, belirli video oyunları için bu video oyunlarının geliştiricisi veya yayıncısı (“Hak Sahibi”) tarafından izin verildiği şekilde eklemeler, iyileştirmeler, değişiklikler veya kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikler (“Modlar”) oluşturmak, geliştirmek, yüklemek, göndermek, iletmek veya başka türlü Epic ve diğer kullanıcıların kullanımına sunmak için Hizmetleri kullanmanıza izin verebilir. Hak Sahibi tarafından sağlanan tüm sözleşmeler veya politikalar da dâhil olmak üzere, üçüncü taraflara ait tüm geçerli hizmet şartlarına, son kullanıcı lisans sözleşmelerine ve
Modlarla ilgili politikalara uyacaksınız. Her bir Mod ile ilgili olarak, Epic’in veya Hak Sahibinin Mod içeriğinde yer alan fikri mülkiyetin kullanımı, Modun güvenlik ve veri gizliliği önlemleri ve süreçleri ve içerik değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler konusundaki tüm taleplerine yanıt olarak eksiksiz ve doğru açıklamalar sunacaksınız ve ayrıca, Modun Hizmetler ve ilgili video oyunu/oyunları ile uyumlu olmasını ve uyumlu kalmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Modlarınızın (1) geçerli yasaları ihlal etmediğini, (2) fikri mülkiyet hakları veya gizlilik, tanıtım veya manevi haklar da dâhil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmediğini veya çiğnemediğini ya da (3) herhangi bir üçüncü tarafın cihazlarına, sunucularına, ağlarına ya da diğer varlıklarına veya hizmetlerine müdahale eden, bunları kesintiye uğratan, bunlara zarar veren ya da izinsiz erişim sağlayan bir yazılım gibi herhangi bir virüs veya zararlı kod ya da içerik içermediğini beyan ve garanti etmektesiniz. Epic, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Modu kaldırma hakkını saklı tutar.
Epic’in bunu yapmasına izin veren ayrı bir anlaşma imzalamadığınız sürece, Epic Modlarınızı satmayacaktır. (1) Epic ile açıkça ayrı bir anlaşma imzalanmadığı sürece, Modlarınız için Epic’ten herhangi bir tazminat alma hakkınız olmadığını, (2) Epic’in Modlarınızdan herhangi birini kabul etme, dağıtımını yapma veya kullanıma sunma yükümlülüğü olmadığını, (3) Hak Sahiplerinin Modlarınız ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmesini sağlamak için Epic’in e-posta adresinizi Hak Sahiplerine vereceğini ve (4) Epic’in Size Modunuz üzerinde gerekli tüm haklara sahip olmadığınız iddiaları veya bildirimleri iletebileceğini anlamaktasınız ve kabul etmektesiniz.
Epic'e Modlar göndererek, Modların yüklenmesi ve kullanımı için son kullanıcılara izin vermek amacıyla Epic’e, Modlarınızı kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak, herkese açık olarak oynatmak ve herkese açık bir şekilde sergilemek için münhasır olmayan, karşılığı tamamen ödenmiş, telifsiz ve iptal edilebilir bir lisans vermektesiniz.

5. Geri Bildirim

Epic’e Geri Bildirimde bulunduysanız, herhangi bir amaçla ve herhangi bir ülkede mevcut ve gelecekte çıkacak her türlü yararlanma yöntemi ve biçimiyle Geri Bildiriminizi kullanması, çoğaltması, dağıtması, değiştirmesi, uyarlaması, onu temel alarak türev çalışmalar yapması, herkese açık sahnelemesi, herkese açık sergilemesi, yapması, yaptırması, satması, satışa sunması, ithal etmesi ve başka biçimlerde kullanması için bu belge ile Epic’e münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, telifsiz, geri alınamaz, sürekli, devredilebilen ve alt lisans verilebilir bir lisans verirsiniz. İlgili kanunlar kapsamında söz konusu haklar lisanslanamıyorsa (ör. manevi haklar ve diğer kişisel haklar) bu Sözleşme ile söz konusu haklardan feragat etmiş ve söz konusu hakları kullanmamayı kabul etmiş olursunuz. Epic’in vermiş olduğunuz Geri Bildirimleri kullanmak zorunda olmadığını bilir ve kabul edersiniz. Epic’in, Geri Bildirimlerinizden yararlanması durumunda, sizin adınızı kullanması veya size ödeme yapması gerekmediğini kabul edersiniz. Epic’e vereceğiniz Geri Bildirimlerde, Epic’e ve etkilenen diğer taraflara yukarıda açıklanan hakları sağlamak için gereken haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Bu beyan ve garanti fikrî mülkiyet haklarının yanı sıra diğer mülkiyet haklarını veya kişisel hakları kapsamakta ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır.

6. Mülkiyet/Üçüncü Taraf Lisansları

Yazılım ve Hizmetlerdeki tüm tasarruflar, mülkiyet hakları ve fikrî mülkiyet hakları Epic’e ve onun lisans verenlerine aittir. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine ve bunların ilgili logoları Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde Epic’in ve bağlı şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu Sözleşme kapsamında size verilen tüm haklar yalnızca doğrudan lisans yoluyla verilmektedir, satılmamaktadır. Bu Sözleşme kapsamında çıkarım yoluyla, itiraz hakkının düşmesi yoluyla ya da diğer yollarla hiçbir lisans veya başka hak oluşturulmayacaktır.

7. Sorumluluk Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yazılım ve Hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” esasına dayalı olarak, “tüm hatalarla” ve herhangi bir garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Epic, iştirakleri, lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları (topluca “Epic Tarafları”); ihlal etmeme, satılabilirlik, herhangi bir amaca uygunluk (Epic’in bu amacın ne olduğunu bilip bilmemesine ya da bilme ihtimalinin olup olmamasına bakılmaksızın) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yazılım ve Hizmetlerle ilgili her türlü beyan, garanti ve koşulu (açık veya zımni) yasalar veya ticari gelenekler nedeniyle ya da alım satım sırasında ortaya çıkmış olup olmamasına bakılmaksızın reddeder. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın Epic Tarafları; (1) Yazılım veya Hizmetlerin doğru bir şekilde çalışacağına (2) Yazılım veya Hizmetlerin çalışmasının kesintisiz veya hatalardan, arızalardan ya da kötü amaçlı yazılımlardan (örneğin virüsler) arınmış olacağına veya (3) Yazılım veya Hizmetlerdeki kusurların düzeltilebilir nitelikte olduğuna ya da düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermez. Bu paragraf ilgili yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.
Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde bu Sözleşmeden, Yazılım veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kâr kaybı veya dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak ortaya çıkan özel veya cezai zararlardan, bir Epic Tarafına böyle zararların ortaya çıkma ihtimali haber verilmiş olsa dahi, Epic Tarafları sorumlu olmayacaktır. Ayrıca yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde bu Sözleşmeden veya Yazılım veya Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Epic Taraflarının toplam yükümlülüğü, bu yükümlülüğü doğuran söz konusu Yazılım ya da Hizmet için bu yükümlülüğü doğuran olaylardan önceki on iki (12) ay içinde ödediğiniz toplam miktarları (eğer böyle bir ödeme varsa) aşmayacaktır. Zararlarla ilgili bu kısıtlamalar ve muafiyetler, herhangi bir çözüm yeterli telafiyi sağlayamıyor olsa bile geçerlidir.
Yukarıdaki bazı garantilerin reddedilmesi ve sorumluluğun sınırlandırılması hükümlerinde kullanılan hâliyle “Epic Tarafları” ifadesi, söz konusu Yazılım veya Hizmet için geliştiricinin garantilerini reddeden ya da geliştiricinin sorumluluğunu sınırlandıran Yazılıma Özgü Koşulları kabul etmediyseniz bu Sözleşme ile size lisanslanan Yazılımın ya da Hizmetin geliştiricisini de kapsar (bu geliştirici Epic, onun iştirakleri ya da üçüncü bir taraf olabilir).
Yukarıdakilere bakılmaksızın, bazı ülkeler, eyaletler, iller veya diğer yargı bölgeleri, yukarıda belirtilen belirli garantilerin veya sorumluluk sınırlamalarının hariç tutulmasına izin vermediğinden yukarıdaki şartlar sizin için geçerli olmayabilir. Bu tür yargı bölgelerinde yukarıdaki muafiyetler ve sınırlandırmalar yalnızca söz konusu yargı bölgelerindeki kanunların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. Ayrıca yargı alanınızda ek yasal haklara sahip olabilirsiniz ve bu Sözleşmedeki hiçbir şey Yazılım veya Hizmetlerin tüketicisi olarak sahip olabileceğiniz yasal haklara zarar vermez.

8. Tazminat

(a) Doğru olması durumunda bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizi veya bir ihmaliniz olduğunu gösterecek iddialardan ya da (b) Yazılımı veya Hizmetleri kullanırken yaptıklarınızdan veya ihmallerinizden ya da (c) Epic’in sizin KOİ’nizi ya da Geri Bildiriminizi kullanmasından kaynaklanan üçüncü taraf fikrî mülkiyet haklarına ilişkin ihlal iddialarından kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan tüm iddialar, talepler, davalar, kayıplar, yükümlülükler ve harcamalar (avukatlık ücretleri, masraflar ve eksper tanık ücretleri dâhil) için Epic Taraflarını ve çalışanlarını, yetkililerini, yöneticilerini, acentelerini, yüklenicilerini ve diğer temsilcilerini tazmin etmeyi, bunların savunma masraflarını karşılamayı ve zarar görmesini önlemeyi kabul edersiniz. İşbu Bölüm 8 kapsamındaki hususlara dayalı olarak, mahkeme kararı veya mutabakat kapsamında Epic Taraflarının ödediği savunma masraflarını ve Epic Taraflarınca karşılanan ödemeleri veya kayıpları talep üzerine Epic Taraflarına ödemeyi kabul edersiniz.
Kanunlar yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüğünü üstlenmenizi yasaklıyorsa, kanunların izin verdiği ölçüde yukarıda belirtilen tazminat yükümlülüğünün konusu olan tüm talep, istek, eylem, kayıp, yükümlülük ve harcamalar (avukatlık ücretleri, masraflar ve eksper tanık ücretleri dâhildir) için tüm yükümlülüğü kabul edersiniz.
Yukarıdaki tazminat hükümlerinde kullanılan hâliyle “Epic Tarafları” ifadesi, söz konusu Yazılım veya Hizmet için geliştiricinin tazmin edilmesini içeren Yazılıma Özgü Koşulları kabul etmediyseniz bu Sözleşme ile size lisanslanan Yazılımın ya da Hizmetin geliştiricisini de kapsar (bu geliştirici Epic, onun iştirakleri ya da üçüncü bir taraf olabilir).

9. Fesih

Hükümlerinden ve koşullarından herhangi birini yerine getirmemeniz durumunda bu Sözleşme Epic’in diğer hakları kısıtlanmaksızın hiçbir bildirim yapılmadan otomatik olarak feshedilecektir. Yazılımın tüm kopyalarını silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Fesih durumunda Lisans otomatik olarak feshedilecek olup, fesihten sonra Lisans tarafından size verilen haklardan hiçbirini kullanamazsınız ve mülkiyetinizdeki tüm Yazılım kopyalarını yok etmeniz gerekir.
Bu belgede aksi açıkça ifade edilen veya kanunlar tarafından gerekli görülen durumlar haricinde, bu Sözleşmenin feshedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın hiçbir durumda ödeme ve ücret iadesi yapılmaz.
Bu Sözleşme herhangi bir şekilde feshedilirse Bölüm 2, 4-13, 15-17 geçerliliğini korur.

10. Alışveriş ve Ödeme

Epic, Hizmetler aracılığıyla, Epic hesabınızı kullanarak Yazılım lisansları ve/veya Hizmetler satın almanızı mümkün kılabilir. Bu gibi alışverişleri yapmak için Epic Hesap Bakiyesine para yükleme ve kullanma işlemleri Epic’in Hizmet Şartlarıyla düzenlenir. Yazılım lisansları ve/veya Hizmetleri satın almanız veya edinmeniz için size verilen promosyon kodları, söz konusu promosyon, kampanya veya kuponla ilişkili ek şartlara ve koşullara tabi olabilir. Alışveriş yapmak için Epic’e bir ödeme kartı, promosyon kodu veya başka bir ödeme yöntemi sunduğunuzda, söz konusu ödeme yönteminin yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve Epic’in belirttiğiniz ödeme yöntemini kullanarak satış vergileri, KDV veya diğer geçerli vergilerle birlikte satış bedelini sizden tahsil etmesine izin vermiş olursunuz. Epic hesabınızdan yapılan tüm alışverişlerden siz sorumlusunuz.
Geliştirici ayrıca Epic tarafından Hizmetler aracılığıyla sağlanmamış olan bir ödeme yöntemi kullanmak suretiyle kendi Yazılımı içerisinde kullanım için dijital ürünlerin ve hizmetleri satın alma seçeneğini sunabilir. Bahsi geçen ödemeleri veya satın alma işlemlerini herhangi bir yasadışı amaç için gerçekleştiremez veya söz konusu dijital ürünleri veya hizmetleri herhangi bir yasadışı amaç için kullanamazsınız. Bahse konu ödemeler ve işlemler yalnızca siz ve Geliştirici arasında olup, Geliştirici ile aranızda imzalanan Geliştirici’nin satış koşullarına ya da son kullanıcı ruhsat sözleşmesine uygun olmalıdır. Epic bahsi geçen ödeme veya işlemlere taraf değildir.

11. Geçerli Kanun ve Yargı Bölgesi

Bu Sözleşmenin Kuzey Carolina Eyaleti, ABD’de yapılmış ve imzalanmış olarak değerlendirileceğini ve tüm ihtilafların kanun seçimiyle ilgili mevzuat hariç olmak üzere Kuzey Carolina ve Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre çözüme kavuşturulacağını kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarının icra edilmesi veya ihtilafların karara bağlanması için açılan davalar ya da başlatılan hukuki işlemler Kuzey Carolina Eyaleti Wake County Yüksek Mahkemesi ya da Birleşik Devletler Kuzey Carolina Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından görülmelidir. Tek yargı bölgesi ve yetkilisinin bu mahkemeler olduğunu kabul edersiniz. Yargı bölgesinin uygunsuz olduğu yönündeki iddialardan ve jürili duruşma hakkından feragat edersiniz. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Antlaşma geçerli olmayacaktır. Bir sözleşmenin dilinin taslağı hazırlayana karşı yorumlanması gerektiğini belirten yasalar veya yönetmelikler bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır.

12. Toplu Dava Feragati

Yazılım veya Hizmetler ya da bu Sözleşme ile ilgili olarak toplu davalara, temsil davalarına, bir avukatın kamu yararına açtığı davalara ya da toplu tahkimlere katılmayacağınızı ve bu tür davaları açmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca bu Sözleşmenin tüm taraflarının ve diğer tüm davaların veya tahkimlerin tüm taraflarının izni olmaksızın Yazılım veya Hizmetler ya da bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir davayı veya tahkimi başka davalar veya tahkimlerle birleştirmeye çalışmayacağınızı kabul edersiniz.

13. ABD Hükümetiyle İlgili Konular

Yazılım, “Ticari Bilgisayar Yazılımı” ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu”ndan (duruma göre 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202’de kullanıldığı üzere) oluşan “Ticari Öğe”dir (48 C.F.R. §2.101’de tanımlandığı üzere). Yazılım, ABD Hükümetindeki son kullanıcılara yalnızca Ticari Öğeler olarak ve yalnızca bu Sözleşme kapsamındaki diğer lisans sahiplerine verilen haklarla birlikte lisanslanmaktadır.
ABD Hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından “terör destekçisi” ülke olarak adlandırılmış bir ülkede ikamet etmediğinizi ve ABD Hükümetinin yasaklı veya kısıtlamaya tabi taraflar listelerinde bulunmadığınızı Epic’e beyan ve garanti etmiş olursunuz.

14. Sözleşmenin Tadil Edilmesi

Epic, değiştirilmiş Sözleşmeyi kendi web sitesinde yayımlayarak veya değiştirilmiş Sözleşmeye Yazılım veya diğer araçlar üzerinden dijital erişim vererek, kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman değiştirilmiş bir Sözleşme düzenleyebilir. Bu Sözleşmede yapılacak bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, söz konusu değiştirilmiş Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, Bölüm 9’a uygun olarak bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Böyle bir fesih gerçekleştiği anda Yazılımı kullanmayı bırakmak zorundasınız. Değiştirilmiş Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Yazılımı kullandığınızda veya değiştirilmiş Sözleşmeyi kabul ettiğinizi başka bir şekilde gösterdiğinizde, değiştirilmiş Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiş olursunuz.

15. Temlik Yapılmaması

Epic’in önceden yazılı izni olmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi temlik edemez, devredemez, atayamaz veya taşerona veremezsiniz ve söz konusu izin olmadan yapılan girişimler geçersiz sayılır. Bu Sözleşmedeki Yazılımın devriyle ilgili kısıtlamalar ülkenizin kanunları kapsamında uygulanamazsa bu Sözleşme, Yazılımı devralan taraf için geçerli olacaktır. Epic herhangi bir zamanda bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini temlik edebilir, devredebilir, atayabilir veya taşerona verebilir.

16. Tanımlar

Aşağıdaki büyük harflerle başlayan sözcükler bu Sözleşmede kullanıldığında aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:
Epic” Genel merkezi Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, ABD adresinde bulunan bir Maryland Şirketi olan Epic Games, Inc. anlamına gelir.
Geliştirici”, Yazılımın üçüncü taraf lisans sağlayıcısı anlamına gelir.
Geri Bildirim” Yazılımla, Hizmetlerle veya diğer Epic ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak Epic’e sunduğunuz geri bildirimler veya öneriler anlamına gelmektedir.
Yazılıma Özgü Koşullar”, belirli bir Yazılım veya Hizmete özgü ek şartlar ve koşullar anlamına gelir.
Hizmetler”, video oyunları veya diğer Yazılım veya Hizmetleri satın almak, indirmek veya kullanmak için sunulan hizmetler de dâhil olmak üzere, Yazılım aracılığıyla size sunulan tüm hizmetleri ifade eder.
Yazılım”, (i) Epic Games mağazası adıyla bilinen Epic’e ait uygulama ve Epic Games mağaza uygulaması üzerinden indirmeniz ya da kullanmanız için size sunulan Epic video oyunları ya da diğer Epic yazılımları dâhil olmak üzere Epic’in bu Sözleşmeyle size sunduğu Epic yazılımları ve (ii) indirmeniz ya da kullanmanız için Epic Games mağaza uygulaması üzerinden size sunulan üçüncü taraf video oyunları ya da diğer üçüncü taraf yazılımlar anlamına gelir. “Yazılım” terimi ayrıca söz konusu Yazılımla ilgili tüm yamaları, güncellemeleri ve yükseltmeleri; Yazılımla birlikte verilen ilgili tüm içerikleri ve belgeleri; buna ek olarak söz konusu Yazılımla ilgili tüm yazılım kodlarını, başlıkları, temaları, nesneleri, karakterleri, adları, diyalogları, sloganları, konumları, öyküleri, sanat eserlerini, animasyonları, konseptleri, sesleri, görsel-işitsel efektleri, çalışma yöntemlerini ve müzikal kompozisyonları ve bunların kopyalarını kapsar.

17. Çeşitli Hükümler

Bu Sözleşme, Epic ile mutabık kalmış olabileceğiniz Yazılıma Özgü Koşullar ya da diğer ek şartlar ve Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası ile birlikte, bu Sözleşmenin konusuyla ilgili sizinle Epic arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturmaktadır. Bu Sözleşme kapsamında ele alınan konuyla ilgili diğer tüm iletişimler, teklifler ve beyanlar hariç tutulmaktadır.
Bu Sözleşmenin orijinali İngilizce dilinde hazırlanmıştır; yapılan çeviriler yalnızca referans amacıyla sunulmaktadır. Kendi ülkenizin kanunları kapsamında bu Sözleşmenin başka bir ülkenin dilinde yazılmasını veya yorumlanmasını isteme hakkınızdan feragat edersiniz.
Bu Sözleşme bazı yasal hakları tanımlamaktadır. Kendi yargı bölgenizin kanunları kapsamında başka haklarınız olabilir. Kendi yargı bölgenizin kanunları buna izin vermiyorsa, bu Sözleşme kendi yargı bölgenizin kanunları kapsamındaki haklarınızı değiştirmemektedir. Sizin durumunuzda kendi yargı bölgeniz buna izin vermediği için bu Sözleşmedeki garanti ve çözüm yolu kısıtlamaları ve muafiyetleri sizin için geçerli olmayabilir. Bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin yetkili yargı bölgesindeki bir mahkeme veya hakem heyeti tarafından geçersiz kılınması durumunda söz konusu hükümler ilgili kanunlar kapsamında azami ölçüde geçerli olacak ve bu Sözleşmenin geri kalan şartları tam olarak yürürlükte kalacaktır.
Epic’in kanun ve hakkaniyet çerçevesinde bu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini kullanması ya da kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi kanun ve hakkaniyet çerçevesinde sözleşmedeki o haklardan veya diğer haklar ya da çözüm yollarından feragat etmesi olarak değerlendirilmeyecektir.
Açıkça belirtilmediği sürece bu Sözleşme ile bu Sözleşmenin tarafları haricinde hiç kimseye herhangi bir hak veya çözüm yolu sunulmadığını kabul edersiniz.
Epic’in yükümlülükleri mevcut kanunlara ve hukuki süreçlere tabidir ve Epic bu Sözleşmede bulunan aksi yöndeki hükümlere rağmen emniyet yetkililerinin veya resmî kurumların isteklerini ve şartlarını yerine getirebilir.