Halcyon 6: Lightspeed Edition Artbook

The Art of Halcyon 6, konsept çizimlerinin, geliştirme öncesi çizimlerin ve Halcyon 6'dan çok sayıda piksel sanatı eserinin bulunduğu güzel bir şekilde tasarlanmış 49 sayfalık bir çizim kitabıdır.

Halcyon 6: Lightspeed Edition Artbook

The Art of Halcyon 6, konsept çizimlerinin, geliştirme öncesi çizimlerin ve Halcyon 6'dan çok sayıda piksel sanatı eserinin bulunduğu güzel bir şekilde tasarlanmış 49 sayfalık bir çizim kitabıdır.