Epilepsi Uyarısı

VİDEO OYUNLARINI OYNAMA HAKKINDA ÖNEMLİ SAĞLIK UYARISI

Işığa duyarlılık nöbetleri
Az sayıda insan, video oyunlarındaki yanıp sönen ışıklar veya şekiller de dâhil olmak üzere belirli görsellere maruz kaldığı zaman nöbet geçirebilir. Daha önce nöbet geçirmemiş ya da epilepsi hastalığı olmayan insanlar bile video oyunlarını izlerken ortaya çıkabilecek "ışığa duyarlı epileptik nöbet" oluşumuna sebep verebilecek tanı konulmamış bir rahatsızlık sahibi olabilir.
Bu nöbetler; baş dönmesi ve denge kaybı, görüş bozukluğu, gözde veya yüzde seğirme, kollarda veya bacaklarda ani hareket ya da titreme, oryantasyon bozukluğu, sersemleme veya anlık bilinç kaybı gibi semptomlara sahip olabilir.
Nöbetler ayrıca bilinç kaybına veya kasılmaya yol açabilir. Bunlar da düşmeye ya da yakındaki nesnelere çarpmaya yol açarak yaralanmaya sebep olabilir.
Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsan hemen oyunu oynamayı bırak ve bir doktora başvur. Ebeveynler, çocukları oyun oynarken onları izlemeli ya da yukarıdaki semptomlarla ilgili onlara sorular sormalıdır. Çocuklar ve gençler yetişkinlere kıyasla bu nöbetleri geçirmeye daha eğilimlidir. Şu önlemler alınarak ışığa duyarlı epileptik nöbet riski azaltılabilir: ekrandan uzakta oturmak, daha küçük bir ekran kullanmak, iyi aydınlatılmış bir odada oyun oynamak, uykulu veya yorgun hâlde oyun oynamamak.
Sen veya bir yakının nöbet ya da epilepsi geçmişine sahipse oynamadan önce bir doktora danış.